Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / Международна работна среща по проект „Обучение на учители за работа с деца-бежанци“ [REFUGEEClassAssistance4Teachers, 2016-1-TR01-KA201-034527] с участието на партньорите по проекта:

   

На 27 и 28 февруари 2017 г. ще се проведе международна работна среща по проект „Обучение на учители за работа с деца-бежанци“ [REFUGEEClassAssistance4Teachers, 2016-1-TR01-KA201-034527] с участието на партньорите по проекта:

 

  • Университет Йълдъръм Бейазит (Yildirim Beyazit Universitesi), Турция – координатор на проекта;
  • Директорат по образованието - Анкара (Ankara Milli Egitim Mudurlugu), Турция;
  • Главна дирекция за управление на миграцията (Goc Idaresi Genel Mudurlugu), Турция;
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България;
  • Националната асоциация на работещите с хора с увреждания (НАРХУ), България
  • PhoenixKM BVBA, Белгия;
  • N.G.O. Civis Plus, Гърция;
  • Softqnr, Сърбия

 

Работната среща ще се проведе в Аудитория 63 на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (бул. „Цар Освободител“ № 15, София 1504).

 

Екип на Университетски център по управление на конфликти и организационни изследвания