Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет стартира процеса по приемането на Европейската харта за изследователи и Кодекса за поведение

   
Софийският университет стартира процеса по приемането на Европейската харта за изследователи и Кодекса за поведение

В началото на месец октомври 2016 г. ръководството на Софийския университет "Св. Климент Охридски" официално стартира процеса по приемането в Алма матер на принципите на Европейската харта за изследователи и Кодекс за поведение.

Европейската харта за изследователи и Кодексът за поведение определят ясно ролите, отговорностите и правата на изследователите, както и на работодателите и финансиращите организации. Целта е да се популяризират привлекателни изследователски кариери и да се подобрят условията на труд и заетост за изследователите в Европа.

Прилагането на Хартата и Кодекса е основен компонент от стратегията на Европейския съюз за стимулиране на заетост и икономически растеж чрез създаването на конкурентоспособен, прозрачен и отворен пазар на труда за изследователите.

След приключване на процеса по приемане на двата документа се очаква Софийският университет да получи от Европейската комисия логото HR Excellence in Research. По този начин най-авторитетното висше училище в България ще се присъедини към европейските университети и академични организации, възприели като част от вътрешните си правила тези принципи и затвърждаващи позициите си с добрите условия за развитие на изследователи.

Информация за Европейската харта и Кодекса за поведение.