Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Катедри / Катедри / Публична администрация

   

 

Ръководител Секретар

доц. д-р Албена Танева

 

taneva@phls.uni-sofia.bg

Анна Иванова
Инспектор учебна дейност, каб. 112
тел. 80 05 111/524
тел./факс 971-51-84
e-mail: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg

 

Основана 1997 г. Същата година стартират и учебните занимания за първия випуск от публични администратори. Възстановявайки една стара традиция – на оперативната, ефективна, честна и лоялна към гражданите си администрация, новата специалност изработва своята учебна програма съгласно принципите на най-подходящия за българското развитие идеал за публичния администратор – на човека с многостранни паралелни знания, фокус на които е преди всичко социалният модел за развитие на обществото.

Научноизследователско направление:
Академичното образование по публична администрация обвързва четири дяла на науката – проблеми от теорията на управлението, между които управленско решение, управленски информационни системи, стратегическо управление и др.; юридически дисциплини като административно, финансово, конституционно право; икономически дисциплини, между които микро- и макроикономика, публични финанси, социални науки като психология и социология на управлението, публични политики, централна и местна власт. Основен принцип в развитието на специалността е нейната отвореност: към практиката, от една страна, и към българските и чуждестранните университети – от друга. Резултат от това е включването на специалността като асоцииран член на училищата по публична администрация в САЩ.