Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Катедри / Катедри / Европеистика / Студентски научни конференции на катедра Европеистика

   

Катедра „Европеистика“ организира ежегодно студентска научна конференция. Катедрата издава сертификати на участвалите студенти и докторанти от катедра Европеистика и публикува докладите на успешно класираните участници.

 

На 18 май 2015 г. в София се проведе студентската научна конференция „Моята Европа е ...”. След обявен конкурс и разглеждането на представените доклади от студентите в специалност Европеистика бяха избрани и представени 12 студентски и 9 докторантски доклада, както и един допълнителен доклад от изследване, направено с участието на студенти от трети и четвърти курс. Публикуван е сборник с докладите от конференцията. Следва да се подчертае, че ежегодната студентска конференция и публикуването на докладите вече се превърна в традиция – конференцията през май 2015 г. беше шестата по ред. Поради интереса на студентите към събитието и положителните резултати за подобряване качеството на обучението, катедра Европеистика планира да продължи тази успешна практика.

 

Тук можете да изтеглите сборниците от студентските конференции на катедра „Европеистика“: