Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Академичен състав / Катедра Обща, експериментална, развитийна и здравна психология

   

проф. д.пс.н. Ирина Любенова Зиновиева

zinovieva@phls.uni-sofia.bg

 

проф. д.пс.н. Пламен Петров Калчев

pkalchev@phls.uni-sofia.bg

 

проф. д.пс.н Соня Методиева Карабельова

karabeluov@phls.uni-sofia.bg

 

проф. д-р Емилия Борисова Алексиева

aleksieva@phls.uni-sofia.bg

emilia.alexieva@gmail.com

 

доц. д-р Иван Бардов

 

доц. д-р Людмила Маринова Андреева

andreeva@phls.uni-sofia.bg

 

доц. д-р Даниел Людмилов Петров

daniellp@phls.uni-sofia.bg

 

доц. д-р Камелия Дончева Ханчева

hancheva@phls.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р Жорж Александров Балев

jorjb@abv.bg

 

гл. ас. д-р Диана Асенова Христова

dahristova@phls.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р Анета Петрова Атанасова

a.atanasova@phls.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р Николай Руменов Рачев

nrrachev@phls.uni-sofia.bg

 

гл.ас. д-р Елиза Александрова Иванова
elizaxivanova@gmail.com

 

гл. ас. д-р Людмил Денев

 

гл. ас. д-р Милен Тошев Миланов

mtmilanov@phls.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р Весела Кръстева-Симеонова

 

гл. ас. д-р Светослав Близнашки

 

гл. ас. д-р Светлина Георгиева Колева