Начало / Новини / Календар / Конференция на тема „Езици на паметта в литературния текст”

Заседателна зала №1; Конферентна зала

Факултетът по славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски” организира международна научна конференция на тема „Езици на паметта в литературния текст”.

Конференцията ще се проведе на 26 и 27 април 2013 г. от 09.00 часа в Заседателна зала №1 и в Конферентната зала на Софийския университет.

Тематиката на докладите е в следната насока:

Всеки текст произвежда памет, това е едно от неговите основни предназначения. Паметта е диахрония и синхрония, топос и хронос, универсалия и специфика. Тя е кодирана в езиковата картина на света, в моделите на езиковото общуване. Бихме могли да говорим за различни видове памет – индивидуална, митологична, историческа, национална... Те често „влизат” една в друга, поместват се взаимно, наслагват се и се допълват, включително чрез възможността от противоречия. Паметта, от друга страна, е съзидателна сила на всички видове идентичност. Без памет не може да има нито личност и колектив, нито езиково (само)съзнание. Ролята на литературния текст в тези процеси е особено важна, още от момента, в който е изобретена първата писменост. Понятието литературен текст се разбира в широки граници: вербален текст, чиято информация може да бъде споделена от някаква група хора. Темата на конференцията предполага езикови, литературни, културологични подходи към изследването на връзката между памет и текст. Форумът е отворен към всички, които биха искали да изследват различните начини, по които писмената култура – посредством различни езици – поражда индивидуални и общностни идентичности чрез механизма на споделената памет.