Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Самостоятелни звена / УЕБ Драгалевци

   

тел: 02 868 13 78

Учебно-експериментална база „Драгалевци“ е 52 дка земеделски терен, наречен „Бичовската ливада“, намиращ се в землището на кв. Драгалевци, местността Погребите.
Теренът и сградите на УЕБ „Драгалевци“ са предоставени на Софийския университет през 1979 г. със Заповед на министъра на земеделието и хранителната промишленост. Към датата на заповедта обработваемата плащ е 180 дка. След влизане в сила на Закона за реституцията през 1992 г. е засегната голяма част от терена и към 1998 г. остават само 52 дка.
Днес СУ, респективно Биологическият факултет, притежава Нотариален акт за имота, който е дело на дългогодишните усилия на няколко декански ръководства.
От 2012 г. съуправители на УЕБ „Драгалевци“ са деканът на Биологическия факултет и директорът на Университетските ботинически градини д-р Красимир Косев. Понастоящем базата се реновира и дооблагородява.
Освен опитно поле в района на УЕБ са разположени: административна сграда, лаборатории, хангар, оранжерии, сондажни кладенци, зона с трайни култури и животновъден комплекс.
УЕБ „Драгалевци“ осигурява условия за провеждане на практически занятия и практики със студенти, обезпечава учебни материали от растителен и животински произход. Базата се използва и за научноизследователска дейност, може да обслужва други факултети на СУ и научни организации при регламентирано сътрудничество.

27

 

 

 

 

 

Опитното поле 1981 г.

28

 

 

 

 

 

Опитното поле 1981 г.

29

 

 

 

 

 

УЕБ „Драгалевци“ 2013 г.

30

 

 

 

 

 

УЕБ „Драгалевци“ 2013 г.

31

 

 

 

 

 

Теренна практика за облагородяване на УЕБ „Драгалевци“