Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Фондация Елена и Иван Дуйчеви

   

През 1992 г. е създадена Фондация на името на Елена и Иван Дуйчеви с идеална цел за подпомагане и набиране на средства за научната и издателската дейност на ЦСВП "Иван Дуйчев". При наличие на спонсорство фондацията отпуска стипендии на ученици и студенти, проявяващи знания и интерес към историческата наука.

  • 1993 - 1998 г. - стипендия от Иван Бенчев
  • 1998 - 2003 г. - стипендия на името на Ерик Вайс от фондация "Enfance pour la Bulgarie" - Франция.

 

Председател на фондацията: проф. д.изк.н. Аксиния Джурова

Изпълнителен директор: проф. дфн Вася Велинова

Секретар: гл. ас. д-р Мария Полимирова

 

За повече информация:

тел. (+ 359 2) 8563066, 9554547

 

e-mail: centre_dujcev@abv.bg;