Начало / Университетът / Центрове

   
ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев" Център за образователни услуги
Centre_dujcev
COU
Център за източни езици и култури Център по кореистика
CIEK
center_coreistika
EURAXESS Център за мобилност и кариерно развитие на изследователите Мрежова Cisco Академия при СУ
Euraxess
cisco
Център за изследване на патристичното
и византийското духовно наследство
Институт Конфуций в София
Център за изследване на патристичното и византийско духовно наследство
Институт Конфуций в София
Културен център Университетски център „Академия за деца”
culturen_centar
Logo_1b-5
Approved Test Centre
for the Oxford Test of English
Университетски център за изследване на религиите
Oxford Test of English
Център за изследване на религиите
Френско-германски център за приложни изследвания по икономика и управление Университетски център за въздушно наблюдение
Френско-германски център
УЦВН
Университетски център по управление на качеството Национален център за полярни изследвания
УЦУК
ncpi
Национален университетски център „Геопространствени изследвания и технологии“
Национален университетски център за творчество и иновации към СУ (НУЦТИ)
Център за дистанционно обучение
Център на технологии на информационното общество
Център за икономически теории и стопански политики
Високотехнологичен бизнес център към СУ "Св. Климент Охридски"
Център за икономика и политика на Китай
Университетският център по предприемачество и проектно управление
Център по Археометрия с лаборатория по реставрация и консервация
Университетсkи център „Професионално развитие в областта на kултурното наследство“
Университетски център за подпомагане на студенти със специални образователни потребности
Франкофонски център
Научно-образователен и културен център "Aл-Фараби"
Рехабилитационни центрове