Начало / Университетът / Центрове / Център за образователни услуги (ЦОУ) - Стопански факултет

   
cou

 

Всички новини

Новини от факултета

Всички новини

 

Задайте въпрос

 

Записване за обучение

Записване за онлайн тестове

 

 

Към сайта за услуги на ЦОУ

 

 

plakat_2015

 

Сертификационно обучение "Microsoft Office EXCEL 2013"

MS77-420

Други възможности за Microsoft Office Specialist

 

Виртуален кариерен център на СУ "Св. Климент Охридски"

Вътрешноуниверситетско обучение

Подайте заявка за включване в курс

site_view

---------------------------------

faster_3

Достъп до учебни материали по счетоводство по проект FASTER

 

FASTER (Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions) е проект за учене през целия жи­вот, финансиран от Европейския съюз по програма „Учене през целия живот“. Целта на проекта е създаването на онлайн платформа за обучения на пет езика, включваща:

 

- лаборатория с ресурси,

- теоретични курсове,

- практически казуси,

- възможност за търсене на работни места.

Проектът е реализиран от екипи на пет европейски университета от Гърция, Полша, България, Великобритания и Словакия (http://platform.fasterproject.eu/).

faster_1

Идеята, която е залегнала в изграждането на платформата FASTER, е да помага на хората да раз­берат счетоводната наука и в същото време да я прилагат на практика по достъпен начин, стъпка по стъпка в една виртуална счетоводна среда. Потребителят на платформата FASTER е изправен пред реални счетоводни и финансови казуси и е напътстван в тяхното решение чрез серия от упражнения и тестове за самооценка. Платформата замества традиционното обучение в аудитория, тъй като достъп до нея може да се осъществи онлайн по всяко време и от всяко място.

Платформата FASTER цели да повиши тру­довата мобилност на счетоводните специалисти в Европейския съюз. Мобилността на европейски­те граждани, които искат да работят в чужбина, изисква не само счетоводни и финансови знания, но и обучения за национално присъщите особе­ности, както и запознаване с местните условия (закони, терминология, данъци, етика и др.). Ето защо FASTER дава възможност за публикуване на автобиографии и международно търсене на работни места.