Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Алумни клуб на ФХФ

   

Алумни клубът подпомага дейността на Факултета по химия и фармация посредством изработването на работни предложения и идеи по актуални и важни за студентите на факултета въпроси; експертен опит и стратегии за развитие на факултета; възможности за реализация на партньорства, съвместни проекти, инициативи и др.

Алумни клубът ще реализира своята съвещателна и консултативна дейност в полза и в подкрепа на развитието на факултета за споделяне на опит, успешни практики и устойчивост на постигнатите резултати и ще изработва работни предложения за евентуална бъдеща реализация.

Тук ще намерите информация за завършили студенти и техни инициативи.

Изпращайте вашите предложения, препоръки и въпроси на следните e-mail-и: libchem@chem.uni-sofia.bg ; decanat@office.chem.uni-sofia.bg

 

Регистрация Списък на завършилите ФХФ Примери за успешна реализация Алумни новини