Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Bibliotheca Biblica

   

Библейска библиотека в София

 

“Дай съвет на мъдрия и той ще бъде още по-мъдър;
научи праведния и той повече ще напредне в знание.”
Притч. 9:9

 

 

През м. октомври 1998 г. по инициатива на Световното дружество на новозаветните учени (Studiorum Novi Testamenti societas - SNTS) в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”е открита специализирана Библейска библиотека (ББ), на латински Bibliotheca biblica. ББ е единствената институция в Югоизточна Европа, тясно специализирана в областта на библейското богословие – Стар и Нов Завет, юдейска литература и ранно християнство. Книжнината е предимно чуждоезична и постъпва чрез дарения от Германия, Швейцария, Великобритания, САЩ, Гърция, Русия, с изключителното съдействие на световното дружество но новозаветните учени. Член на комитета за Източна Европа на това дружество и негов координатор за Библейска библиотека в София е проф. Иван Желев Димитров, а от 2012 г. директор на ББ е доц. д-р Ивайло Найденов.

Фондът e над 9500 тома (книги, периодични издания, CD), които са описани в списъци (каталози)- общ каталог, каталог на периодика и каталог на CD (Вж. по-долу).

Библейска библиотека инициира издаване на собствена поредица от изследвания в областта на библеистиката (ББ), като вече са представени първите 12 тома.

 

Книгите на ББ са на разположение на читателите в пряк достъп с прегледни и ясни сигнатури. На разположение са 5 читателски места, едното от които е компютъризирано. Ползването на литературата става на място в читалнята, има възможност за копиране и сканиране.

 

Добре дошли!

 

Адрес:

Пл. „Св. Неделя” № 19

Богословски факултет-3 ет.

Работно време: понеделник-петък 14.30-18.30

 

Библиотекар: Ангелина Петрова

 

Директор: доц. д-р Ивайло Найденов

 

E-mails:

bibliothecabiblica.bg@gmail.com
naydenov@theo.uni-sofia.bg

 

 

ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА

 

 

КАТАЛОЗИ

 

 

 

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ / ANNUAL REPORTS