Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Новини / ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО

   

Признание за постиженията на Библиотека „Теология“ и Библиотека „Библика“

 

 

На заседание на Академичния съвет на Софийския университет бяха връчени годишните отличия „Знак за качество“. Отличието „Знак за качество“ е признание за постиженията на представители на академичната общност, които допринасят за развиване на университетската система за управление на качеството и за утвърждаване на високи стандарти за качество.

Доц. Златева представи и комисията, прегледала и оценила подадените кандидатури за отличието „Знак за качество“ за 2019 г.: председател: доц. д-р Елиза Стефанова – заместник-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация и членове: доц. д-р Геновева Златева – ръководител на Университетски център по управление на качеството; проф. дфн Цветан Давидков – ръководител катедра „Стопанско управление“ в Стопанския факултет; доц. д-р Йоана Сиракова – заместник-декан по научноизследователската дейност и академичното израстване на Факултета по класически и нови филологии; доц. д-р Мая Стоянова – заместник-декан по академичния състав във Факултета по математика и информатика; доц. д-р Силвия Цветанска – Факултет по педагогика, ръководител на Университетски център по управление на качеството до май 2019 г.; проф. д-р Теодора Петрова – ръководител на катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ на Факултета по журналистика и масова комуникация.

Мнението на комисията е, че всички представени номинации заслужават поздравления за екипите, осъществяващи описаните в проектните формуляри и приложените към него дейности, осигуряващи по-високо качество на обучението, професионалното развитие, научната дейност, както на студентите и докторантите, така и на академичния състав на факултетите. Описаните мероприятия несъмнено са много добри и вече утвърдени практики, показващи наистина реални резултати“, каза доц. Златева и връчи сертификатите на отличените екипи.

В категория „Устойчиво развитие“ бяха връчени две награди:

Библиотека „Теология“ и Библиотека „Библика“, екип: доц. д-р Иво Янев, гл. ас. д-р Росен Русев, Ружа Доновска, Ангелина Петрова. Отличието е за непрекъснатото поддържане и обогатяване на библиотечния фонд и организиране и участие в редица мероприятия и дейности за повишаване качеството на обучението, научно-изследователската дейност и библиотечното обслужване.

2

Стъпките, които следват работещите по програмата, започват с определяне на приоритетите по повишаване на качеството на дейностите във факултета, въз основа на ясни, прозрачни и колективни решения. По същия начин следва разпределението на средствата, необходими за съответните дейности, които се правят от специални комисии, отново при ясни и прозрачни правила и също се утвърждават колективно. Разработва се цялата организационна платформа за осъществяване на дейността – съответна документация (бланки, формуляри, документи), разпределение на задачи, работни програми и др. На всеки етап решенията подлежат на приемане от Факултетния съвет и се информира академичният колектив. При провеждане на всички мероприятия по програмата е предвидена и непрекъсната обратна връзка, на базата на която се вземат решения за евентуални корекции за по-успешна реализация на поставените цели.

Наградата „Знак за качество“ е учредена през 2018 г., по инициатива на Университетския център по управление на качеството с решение на Академичния съвет. Единствено по рода си сред другите университети, отличието има за цел да насърчи и популяризира постижения и добри практики по прилагане и утвърждаване на високи стандарти за качество в Софийския университет. Присъжда се ежегодно на екипи или отделни представители от университетската общност, които допринасят съществено за развитието на системата за управление на качеството.