Начало / Новини / Новини и събития / Тържествено откриване на новата сграда на Центъра за компетентност "Clean&Circle"

   
Тържествено откриване на новата сграда на Центъра за компетентност "Clean&Circle"

В кампус „Лозенец“ бе открита новата сграда на Центъра за компетентност "Clean&Circle". Центърът е създаден по проект BG05M2OP001-1.002-0019-С07 "Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". В новата сграда ще се помещават лаборатории и оборудване, което ще позволи на българските учени да извършват изследвания на световно ниво.

Официални гости на събитието бяха министър-председателят на Република България акад. Николай Денков, ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълчев, проф. Анастас Герджиков – ректор на Алма матер в периода (2015-2023 г.) и председател на Управителния съвет на проекта, проф. дхн Георги Вайсилов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, проф. Яна Топалова координатор на проекта "Clean&Circle", заместник-министърът на образованието и науката проф. Генка Петрова, заместник-министърът на иновациите и растежа Георги Ангелов, кметът на район Лозенец Константин Павлов, декани на факултети на Софийския университет, преподаватели, студенти и гости.

1

Събитието бе открито от ректора проф. д-р Георги Вълчев, който посочи, че благодарение на такива проекти България навлиза в сферата на високите технологии и модерните форми на развитие. Той изрази надеждата си науката, Софийският университет и неговите партньори да показват новите форми на развитие, да отварят нови хоризонти пред студентите, да се активизират изключително много връзките с бизнеса, тъй като, ако искаме да просперираме като общество през следващите години, трябва уверено да вървим по този път и да продължаваме да търсим новите решения и пътища. Ректорът пожела на добър час на целия екип, защото следващите години ще са още по-трудни тъй като много е трудно да построиш сграда, да я оборудваш. „Но истински да заработиш, истински да създаваш иновации, това е голямото предизвикателство и аз от все сърце го желая на всички колеги“, каза проф. Вълчев.

2

Проф. дхн Георги Вайсилов заяви, че за него е голямо удоволствие да участва в откриването на нови сгради, финансирани в рамките на програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той отбеляза, че центровете, които бяха създадени, са част от дейностите, предвидени в стратегията за развитие на научните изследвания на Република България 2017-2030 г. и подчерта, че тази дейност успешно се изпълнява и ще продължи да бъде изпълнявана и през следващия програмен период с финансиране от програмата за научни изследвания и иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, която отново е финансирана по европейския фонд за регионално развитие.

3

Проф. Вайсилов поздрави целия екип на проекта, екипите на участващите организации, на водещата организация, на партньорите за положените големи усилия. Той благодари на колегите от Изпълнителната агенция, които се стремят да помагат във всички възможни случаи.

10

Проф. Вайсилов прочете поздрав от Главна дирекция „Регионална и селищна политика на Европейската комисия. В него се казва, че проектът "Clean&Circle" не само развива инфраструктурата и научните възможности за иновации в областта на кръговата икономика, но и създава възможност, където младите учени да развият своите умения и възможности в модерна среда и със съвременна апаратура, ключови за разработката на иновативни решения. „Сътрудничеството между многобройните институции, включени в партньорството, подчертава ангажираността на България към развитието в областта на науката, иновациите и устойчивата икономика. Поздравления за постигнатите успехи и нека този проект бъде стъпка към по-устойчиво бъдеще за всички нас“, се казва още в поздравителния адрес.

4

Проф. дфн Анастас Герджиков отбеляза в своето приветствие, че е свидетел на трудностите и на големите усилия, положени те да бъдат преодолени. „Това е така с всички центрове, които се опитваме да изградим – и за върхови постижения, и за компетентност, но ето този конкретен център "Clean&Circle", под ръководството на проф. Топалова, наистина положи неимоверни усилия, за да може днес първо да открием сградата, а след това и да започнат сериозни научни изследвания, за които бизнесът вече е привлечен на наша страна“, каза проф. Герджиков и благодари на всички, които направиха днешния ден възможен и пожела успех.

5

Г-н Константин Павлов изрази радостта си да присъства на събитието и че в район „Лозенец“ се натрупва научен потенциал. Пожела на добър час и изрази готовност различни пилотни проекти да се реализират в района.

6

Министър-председателят на Република България акад. Николай Денков подчерта, че за него е удоволствие да присъства на подобни събития. „Знам с колко много трудности трябваше да се справят хората, ангажирани с този проект. От една страна, учените трябва да усвояват нови знания и умения, за да се адаптират към непрекъснатите препятствия, които се появяваха, и съответно да намерят вариант да работят заедно с институциите, за да има положителен резултат. Огромни благодарности за усилията, които вложихте“, каза още той.

9

Проф. Яна Топалова благодари на всички, които са ги подкрепяли да се справят с предизвикателствата пред проекта. Тя посочи, че предстои вкарването на екологичните елементи в сградата. По думите й този център ще е връзката между виртуалните, информационните и реалните технологии, които дават продукти и услуги, които могат да се използват, а това става трудно. Всяко хубаво нещо в света става на еволюционни стъпки. Тя благодари на всички, които присъстват на събитието.

11

Церемонията продължи с разрязване на лента пред сградата на Центъра за компетентност "Clean&Circle", а присъстващите имаха възможност да разгледат лабораторния комплекс отвътре, където проф. Яна Топалова ги запозна подробно с предизвикателствата и успехите в реализирането на проекта. На първия етаж на сградата, който бе отворен за посетителите, гостите имаха възможност да разгледат постери с успехите, реализирани в рамките на проекта.

12

Оборудването, което ще бъде разположено в сградата, поставя Центъра в челните редици на развитието на чистите технологии, кръговата икономика и биоикономиката, не само в национален, но в и европейски мащаб. Потвърждение за това е и определянето на центъра за най-добра „Иновационна екосистема на годината“ на престижния конкурс Triple Helix Awards, по-рано тази година.

13

Изграждането на центъра е успех за всички партньори в рамките на проекта – включително Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Българската академия на науките, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Лесотехническия университет, Университета „Проф. д-р Асен Златаров“, както и Фондация “Cleantech Bulgaria”.

15

Новата сграда ще бъде собственост на Софийския университет, с което се превръща в най-новото и значително разширение на материалната база на университета навръх 135-годишнина на най-старото висше училище. С нея се оползотворяват ефективно и терените между в пространството между Физическия факултет и Факултета по химия и фармация.

Важна част от работата на Центъра за компетентност е възможността за трансфер на технологии от науката към реалната икономика. Именно затова в сградата ще бъдат предвидени зони за среща между изследователи и представители на бизнеса, както и конферентни зали, освен множеството лаборатории.

Проект BG05M2OP001-1.002-0019-C07 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Репортаж на телевизия "Алма Матер":