Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / "Някои скрити религиозни предпоставки на модерния секуларен публичен живот"

   

Скъпи приятели на Австрийската библиотека,

Напомняме за следващата ни сбирка, която ще се проведе на:

Резюме:

Ключова характеристика на западната модерност, превърнала се в социо-културен образец за по-голямата част от света, е отделянето на религиозното от публичното в името на толерантността между различни вероизповедания. В последните десетилетия все повече се отбелязва, че секуларизираният западен модел все пак запазва много от по-ранните си монотеистични и най-вече християнски черти, като например превръща теологическите понятия в политически (Карл Шмит). Но освен по-очевидните начини, по които религиозното и публичното се преплитат в съвременните общества от западен тип, има и скрити пресечни точки, изискващи внимателно вглеждане в основоположните за модерната култура теории, напр. икономическата теория на Адам Смит.


Информация за лектора:

 

Георги Герджиков е главен асистент в катедра Философия на СУ. Занимава се с история на идеите, философия на културата, социална теория и съвременна философия. Автор е на монография на тема Форми. Поглед върху съвременната философия през културните нагласи към историческото време.

Заповядайте!