Начало / Новини / Новини и събития / Д.ик.н. Янка Такева бе удостоена с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

   
Д.ик.н. Янка Такева бе удостоена с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

В рамките на тържественото отбелязване на 70-годишнината на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите към Софийския университет (ДИУУ) председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева беше удостоена с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента.

Предложението за награждаването е на ДИУУ и е във връзка с дългогодишното ползотворно сътрудничество на Янка Такева с ДИУУ и различните академични и административни структури на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за подобряване началната педагогическа подготовка на студентите, желаещи да поемат кариерния път на учителя, както и за успехите й в развитието на устойчиви инициативи за повишаване на квалификацията на българските учители със съдействието на ДИУУ. Благодарение на договора за сътрудничеството на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със Синдиката на българските учители ежегодно в Алма матер хиляди курсисти се обучават в ДИУУ за повишаване на своята квалификация.

1-17

Д.ик.н Янка Такева получи отличието от ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков.

Янка Такева заяви, че това е първата синя лента, която се връчва на учител в България от Софийския университет. Тя благодари за доверието и подчерта, че тази синя лента е за всички учители в България, всички директори, началници на инспекторати, цялото Министерство на образованието и науката и всички, които са се докоснали до магията на образованието.

1-18

Янка Такева е дългогодишен лидер в развитието на учителството, образованието и синдикализма в България. От 1995 година досега тя е председател на Синдиката на българските учители и приносът й отдавна е получил признание не само у нас, но и на международно ниво. Тя е председател на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата и "Обществен женски парламент - XXI век" към КНСБ; член на Изпълнителния комитет и на Координационния съвет на КНСБ; зам.-председател е на Централната ревизионна комисия на КНСБ; представител на България в Европейския синдикален комитет по образованието (ETUCE). Начело е на НК „Родолюбие”; член е на редица сдружения и организации.

Янка Такева има голям брой научни доклади и публикации в областта на педагогическите науки, управление на човешките ресурси, развитието на професионалното образование и пазара на труда, проблемите на мултикултурното образование, нови методи за осъвременяване на образователната система.

1-12

Носител е на редица отличия, сред които Орден "Стара планина", I степен; Почетно отличие на МОН "Неофит Рилски"; Орден "Св. Св. Кирил и Методий", I степен и др.

Под нейно ръководство Синдикатът на българските учители провежда различни национали конкурси. Инициатива на СБУ е и Международният конкурс със заключителен семинар „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците“ е насочена към бъдещето на образованието в България. Той се провежда ежегодно от 2014 година и в него има отличени вече над хиляда и петстотин индивидуални и групови практики в областта на извънкласните и извънучилищните дейности.

1-19

Едно от големите постижения на Синдиката на българските учители в последните десет години е създаването и изключително успешното развитие на първата по рода си у нас Постоянна академия за науки и иновации в образованието (ПАНИО) с участието на преподаватели от Софийския университет, в която се придобиват нови умения в по-свободна творческа среда, насърчава се критичното и креативно мислене и иновативно действие. СБУ провежда и професионално-квалификационни форми по темата за гражданското образование – формиране на ценностни нагласи у младите хора за глобално гражданство, която в момента Европейската комисия по образование издига като основен приоритет на европейските образователни системи.

Темите на СБУ са апробирани със съдействието на ДИУУ и са вписани в Информационния регистър на МОН на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

1-3

Едно от най-емблематичните събития в дейността на СБУ е Националният конкурс „Учител на годината”, организиран с активното участие на ДИУУ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Неговото начало е поставено преди 25 години с идеята да се отдаде признание и подкрепа на духовния стимул и вдъхновението на българските учители. През всичките тези години в заключителния етап на Националния конкурс на СБУ „Учител на годината“ са достигнали над 1300 учители, 346 са носители на приза „Учител на годината“, а носителите на Специалната награда са 339.

По идея и инициатива на Янка Такева е открит паметник за прослава и благодарност към учителите – народни будители.

По време на първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. СБУ инициира и беше домакин на Европейска конференция на тема „Подкрепа за младите учители като инструмент за качествено образование. Привличане, набиране и подготовка на ефективни млади учители в образованието“, която бе подкрепена от ДИУУ на Софийския университет.

Синдикатът на българските учители е първата институция в България, която поставя темата за приобщаването на бежанците чрез образование пред българските власти и в обществото, инициирайки редица международни форуми, като за целта привлече ДИУУ сред своите активни партньори.