Начало / Университетът / Бургаски филиал на Софийския университет / Новини от филиала в Бургас / Системата за електронно кандидатстване в бакалавърските програми на Бургаския филиал е отворена до 3 юли 2023

   

12.06.2023

1
2

 

 

Електронната система за кандидатстване в бакалавърските програми на Филиал Бургас е отворена.

 

От днес до 3 юли 2023, в няколко лесни стъпки, може да подадете документи за класиране изцяло онлайн:

 

http://online.uni-sofia.bg

 

След създаване на профил - за специалност "Музикални медийни технологии и тонрежисура" от списъка със специалности е необходимо да изберете тези в раздел "Филиал Бургас".

 

Достъпът до електронния портал изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща.

Кандидат-студентите се регистрират за класирането в срок от 8.30 ч. на 12 юни до 17.00 ч. на 3 юли 2023 г. Таксата за участие в класирането е 30.00 лева.

Документите за участие в класиране са:

1. Заявление за кандидатстване, попълнено в електронната система, като се изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронна поща (кандидат-студенти, участвали в конкурсни изпити, не е необходимо да правят нова начална регистрация).

2. Сканирано копие на дипломата за завършено средно образование.

2.1. Завършилите небългарски училища представят сканирано копие на удостоверението за завършено средно образование, издадено от МОН или от Регионалното управление на образованието по местоживеене, съдържащо преизчислените по шестобалната система оценки по отделните предмети.

3. Платена такса за участие в класирането.

4. За кандидатстване по специалност "Музикални медийни технологии и тонрежисура" от списъка със специалности в системата е необходимо да изберете тези в раздел "Филиал Бургас"

5. Кандидатстващите специалност „История“ (задочно), с желание да се обучават в изнесена форма във Филиал Бургас е необходимо да информират за регистрацията си в офиса в Бургас по ел.поща info@burgas.uni-sofia.bg или на телефон 0885985544.

За успешно завършена регистрация се счита такава, при която на кандидата е генериран входящ кандидатстудентски номер. Регистрацията се счита за валидна и се добива право за участие в класиране след одобрение на направения от кандидата запис с прикачени документи и получен входящ номер на регистрацията.

Подадените документи важат за кандидатстване едновременно за обучение със средства от държавния бюджет за издръжка на обучението и за обучение срещу заплащане, както и за редовна и задочна форма, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на необходимите условия за класиране.

Не се правят промени и допълнения във вече валидиран кандидатстудентски запис с получено одобрение на документите и генериран входящ номер.

Не се приемат документи, изпратени по пощата.

Първият етап на класирането се извършва на 10 юли 2023 г. Вторият етап на класиране се извършва на 18 юли 2023 г. Третият, окончателен, етап на класирането се извършва на 25 юли 2023 г.

 

Екипът на Филиал Бургас е на разположение за оказване на съдействие всеки работен ден от 9:00 до 17:00: