Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Музикални медийни технологии и тонрежисура

   

 

А. Форма и срок на обучение:
– Редовно обучение – 8 семестъра /4 години/.

 

Б. Целева ориентация на специалността.
Специалността „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ е насочена към хора с подчертан интерес към съвременните цифрови звуковитехнологии. Целта на обучението е формиране на висококвалифицирани кадри, способни адекватно да отговорят на предизвикателствата, които стоят пред звуковия дизайнер и тонрежисьор в епохата на съвременните звукови технологии.

 

В. Професионална реализация:
Завършилите специалност “Музикални медийни технологии и тонрежисура” с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и с професионална квалификация “ Тонрежисьор, Звуков дизайнер, Медиен дизайнер“, се реализират като:

 

  • тонрежисьори в електронните медии и специалисти в областта на звуковата обработка.
  • тонрежисьори за озвучаване на живо и извършване на звукозаписна дейност на концерти и спектакли.
  • музикални редактори и др.

 

Г. Администриране.
– Ръководител – гл. ас. д-р Христо Карагьозов
Блок № 2, ет. 5 – Студио 5 e-mail: hkaraguozo@uni-sofia.bg

 

– Инспектор – Валентина Едуард
Кабинет 320 сл. тел. 02 9706 237