Начало / Университетът / Центрове / Университетсkи център „Професионално развитие в областта на kултурното наследство“ / Контакти

   

 

Директор: Проф. д.н. Иван Кабаков

бул. Цар Освободител 15, Философски факултет, ет. 3, каб. 48

e-mail: ivan_kabakov@abv.bg