Начало / Новини / Новини и събития / Изложба "25 години специалност Книгоиздаване"

   
Изложба "25 години специалност Книгоиздаване"

В Централното фоайе в Ректората на Софийския университет бе открита изложба, посветена на 25-годишнината от създаването на специалност „Книгоиздаване“ . Тя може да бъде разгледана до 19 май 2023 г., след което ще бъде преместена във фоайето на Факултета по журналистика и масова комуникация.

Официални гости на събитието бяха доц. Светлана Станкова, заместник-декан на факултета, и проф. Ефрем Ефремов, ръководител катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“.

10

Проф. Ефрем Ефремов поздрави гостите и прочете поздравителен адрес от името на ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков. В адреса ректорът изразява радостта си че в Софийския университет вече четвърт век непоколебимо и систематично се развива специалността „Книгоиздаване“, която впечатлява с научните изследвания на преподавателите, издателските проекти на студентите, което се вижда и в положителния медиен отзвук.

9

По думите му обучаваните млади поколения в тази област получават базисни знания в социалните науки, филологиите, медиите и масовата комуникация, а също така - задълбочени познания и умения в областта на книгоиздаването, на цялостния редакционен и комуникативен процес.

3

„Така специалност „Книгоиздаване“ се превръща в място, където студентите могат да развият своите умения, да постигат впечатляващи успехи и да издигат още повече нивото на специалността и нейния авторитет. Поздравявам Ви, колеги, за това, че изпълнявате успешно своята мисия“, посочва проф. Герджиков.

5

Той изразява увереността си, че и занапред ще намират своите достойни млади последователи, ще популяризират и съхраняват високите постижения на човешкия ум и вярвам, че ще продължат традицията за утвърждаване на българската наука и образование и ще работят за още по-високото й качество: „Защото каквито и нови технологии да навлязат, книгата ще продължи да съществува и да бъде неразделна част от нашето битие“.

7

Проф. Ефремов припомни историята на специалността, възникнала преди 25 години и изрази радостта си, че през годините тя се е утвърдила, а реализацията на студентите в практиката е една от най-високите в целия университет. По думите му изложбата илюстрира процеса на създаване на книгите. Проф. Ефремов благодари на всички присъстващи и изрази надеждата си изложбата да им хареса.

8

За изложбата говори и гл. ас. д-р Георги Александров от Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“, който посочи, че за него тя означава много, тъй като животът му вече 30 години е обвързан с книгоиздаването. Той благодари на всички, че са дошли на откриването й и изтъкна, че смисълът на тези прояви и всички други, свързани с годишнината, е да се погледне назад. По думите му той винаги се е плашил от илюзията, че всичко започва от нас и ние правим най-много и отбеляза, че дължим много на всички, които са преди нас и можем само да надградим постигнатото от тях. Според гл. ас. Александров в няколко пана няма как да се побере 25-годишна история, белязана с усилията на стотици студенти и десетки преподаватели, но това е един малък опит да си припомним моменти, знакови личности и емблематични събития за тази специалност. В заключение гл. ас. Георги Александров благодари на всички организатори на отбелязването на годишнината

6

Две са основните теми на изложбата: развитието на специалността през този четвърт век и издателските проекти на студентите. Историческият аспект е представен чрез снимки и факсимилета, запечатали важни моменти от академичната дейност на студенти и преподаватели. Отразени са различни събития като откриване на учебна година, дипломиране, защити на дипломни работи, премиери на книги. Творческата дейност е представена чрез списанията и книгите, създадени през годините от студентите по книгоиздаване в резултат от учебния процес. В изложбата намират място медийният отзвук на създаденото от студентите и академичния състав. С висока документална стойност са снимките на студентите от първия випуск, както и черновата на писмото на тогавашния Ректор проф. Иван Лалов до Министерството на образованието и науката, с което се аргументира необходимостта от университетско подготовка на кадри за българското книгоиздаване.

2

Отбелязването на годишнината на Катедрата продължава с Националната научно-практическа конференция „Съвременното книгоиздаване: реалност, тенденции и прогнози", организирана от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски" и от Катедрата "Пресжурналистика и книгоиздаване" на 19 май 2023 г. от 9.30 часа в Аула Магна на Факултета.

11
1

Репортаж от телевизия "Алма Матер":