Начало / Новини / Новини и събития / Световният ден на климата беше отбелязан с Научен семинар „Изменение на климата – регионални вектори“ в Софийския университет

   
Световният ден на климата беше отбелязан с Научен семинар „Изменение на климата – регионални вектори“ в Софийския университет

В Конферентната зала в Ректората на Софийския университет се проведе семинарът „Изменение на климата – регионални вектори“, организиран от катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“. Събитието се провежда в чест на 60-годишнината на Геолого-географския факултет и 50-годишнината на катедрата. През последните години в редица райони на света се наблюдават по-чести и тежки екстремни метеорологични и климатични явления като студени и горещи вълни, наводнения, суши, горски пожари и бури. Географските различия във времевата проява, продължителността и интензивността на регистрираните изменения в климатичната система предпоставиха идеята на семинара.

Събитието откри проф. Нина Николова, ръководител на Катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“, която приветства всички с добре дошли. По думите й за проблемите, свързани с изменението на климата, се говори от 80-те години на миналия век, когато те са били свързвани с дългопериодичните изменения в глобалния гео-био-химичен цикъл и глобалните циркулационни механизми.

4-4

По този начин проблемът „изменение на климата“ се е отделял от социалния контекст. В последствие изследванията показват, че антропогенната дейност също има своя принос в процеса на изменение на климата и за сериозността на проблема първо сигнализира Междуправителствената комисия по изменение на климата (IPCC) със своя първи доклад от 1990 г, с който се поставят научните основи за създаване на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (РКОНИК), подписана на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия.

2-2

В България документът е ратифициран през март 1995 г. В последствие страните, подписали Kонвенцията, обявяват 15 май като ден за климата и ден, посветен на дейностите, свързани със справяне с проблемите, породени от изменението на климата.

3-3

Деканът на Геолого-географския факултет проф. Климент Найденов поздрави всички присъстващи и благодари на организаторите на събитието. Той посочи, че семинарът е част от събитията, които Геолого-географския факултет организира и са посветени на 60-годишнината на факултета, а също така и на 135-годишнината от създаването на Софийския университет и годишнините от началото на академичното преподаване на науки за Земята – 130 години „Геология“ и 125 години „География“ в Алма матер. Проф. Найденов пожела на всички успех и посочи, че във връзка с темата за климата и климатичните промени факултетът работи в много посоки и изтъкна, че в момента Националният университетски център за геопрсотранствени изследвания и технологии заедно с Геолого-географския факултет и Столична община започва работа по цифровия двойник на Люлин. По думите му в този проект ще участват много студенти и на базата на цифровия двойник ще бъде направен и първия план за адаптация към климатичните промени в България.

1-1

Семинарът продължи с презентации на студенти, докторанти и преподаватели от специалност „География“, които дадоха отговор на въпросите относно тенденциите, причините, последиците и решенията във връзка с изменението на климата.