Начало / Новини / Новини и събития / 70 години Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“

   
70 години Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“

Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ на Философския факултет на Софийския университет отбеляза своята 70-годишнина с научна сесия на тема „Непроменящият се императив за промяна“.

На откриването на събитието присъстваха доц. д-р Георги Вълчев, заместник-ректор на Софийския университет, проф. д.пс.н. Соня Карабельова – декан на Философския факултет, доц. д-р Калоян Харалампиев – зам.-декан на факултета, доц. Биляна Яврукова, зам.- директор на Университетската библиотека и преподавател във Философския факултет, председателят на Управителния съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация доц. д-р Анета Дончева, председателят на държавна агенция „Архиви“ доц. д-р Михаил Груев, директорът на Народна библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив и др.

3-3

Сред присъстващите бяха и преподаватели, дълбоко свързани в професионалния си път със Софийския университет и катедрата, сред които доц. Татяна Янакиева, доц. Нина Шуманова, проф. Боряна Христова, както и колеги, приятели, студенти и гости.

4-4

Конференцията бе открита от доц. д-р Милена Миланова, ръководител на Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, която посочи, че събитието е по повод 100 години от утвърждаването на първата учебна дисциплина в Софийския университет - „Учение за библиотеката“ (1922/1923 уч. г.), с която се проправя пътят на висшето образование в областта на библиотечно-информационните науки в България; 70 години от създаването на самостоятелна Катедра по библиотекознание и архивистика (май 1952 г.) и на самостоятелна специалност „Библиотекознание и библиография“ (1953/1954 уч. г.) в Софийския университет; 30 години от откриването на съвременната самостоятелна специалност „Библиотечно-информационни науки“ в структурата на Философския факултет на Софийския университет (10 март 1993 г.), както и 5 години от първия прием в специалност „Публични информационни системи“.

1-1

Доц. Миланова отбеляза в приветственото си слово, че тяхна мисия е да запазят стореното от техните предшественици, като продължават да съграждат здрави и устойчиви пътища, чертаещи бъдещето на професиите в областта на библиотекознанието.

Тя очерта накратко дейността на екипа на катедрата и работата му за развиване на специалността. „Стремежът ни винаги е бил да отговорим на очакванията на обществото и работодателите чрез налагане на стандарти и цели, които да задават високо качество и ниво в образованието и професията ни. Но на първо място сред всички тези цели е грижата именно за нашите студенти – бакалаври, магистри и докторанти“, каза доц. Миланова и допълни, че екипът е горд с всяко тяхно постижение и им предава академизма и духовността, които носят и пазят всички възпитаници на Софийския университет.

5-5

Заместник-ректорът на Софийския университет доц. д-р Георги Вълчев поздрави своите колеги за празника и заяви, че няма как да има успешен, проспериращ университет, ако няма високи постижения в библиотечното дело. Той отправи поздрав за усилията, които полагат за създаване на специалисти и за нивото, което държат. Това е една изключително важна, отговорна и трудна мисия. Той пожела на всички дълги години творческо вдъхновение, а на ветераните от катедрата - дълголетие. „Дано дълго да сте сред нас, защото без доайените, нямаше да ни има нас“, каза още заместник-ректорът.

2-2

Доц. Вълчев прочете и поздравителен адрес от името на ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков. В него се казва, че винаги е повод за празник, когато отбелязваме годишнини, а когато говорим за постигнати резултати, изминалите години добиват още по-важно значение. „Философският факултет и Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ са място, в което студентите могат да развият още повече своите компетентности, но и място, отворено за цялата университетска общност и за широката публика“, се казва в адреса. Ректорът отправя своя поздрав за това, че екипът на катедрата изпълнява успешно своята мисия и вече седем десетилетия подготвя не само отлични специалисти, но и знаещи и отговорни млади българи, че съхраняват и предават на поколенията разпалената искра на споделеното знание, опит и култура. „Поздравявам Ви за организираното събитие, посветено на тази годишнина. Това е повод за гордост, повод благодарност към основателите и хората, допринесли за развитието на Катедрата през годините, за равносметка и за нови търсения и стремежи. Юбилейната научна сесия по повод 70 години от създаването на катедрата е поредното доказателство, че стремежът към развитие и нови научни търсения продължава, което дава положителна перспектива както за изследователите в Катедрата, така и за студентите – новите поколения учени, които Вие изграждате“, се казва още в поздравителния адрес.

8-8

Деканът на Философския факултет проф. д.пс.н. Соня Карабельова също поздрави колегите си по повод празника и заяви с дълбоко уважение и изключителна радост, че Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ върви като може би едно от най-бързо развиващите се академични звена не само в рамките в рамките на факултета, а в рамките на университета. „През годините нашите колеги преподаватели с ентусиазъм и упоритост бяхте в постоянно търсене на нови ниши в областта на академичното познание. И в този смисъл през учебната 2018-2019 г. освен специалността, която традиционно развивате през всичките тези години, дадохте и нова специалност – „Публични информационни системи“, която се развива много успешно“, каза деканът на факултета.

Проф. Карабельова обърна внимание и на работата на преподавателите от катедрата като изследователи, експерти в областта на библиотекознанието, книгознанието и библиографията, информационното обслужване и музейното дело.

6-6

„Неоценима е вашата помощ на всички колеги от факултета за разработване и въвеждане на електронно съдържание на академичните курсове, съдействието, което оказвате във връзка с техническата подкрепа по посока на рефериране и индексиране на нашите издания“, каза още проф. Карабельова и подчерта, че това е било особено осезаемо в условията по време на пандемията от COVID-19. Тя благодари на колегите си за цялата подкрепа и за оказаната помощ.

Деканът подчерта още, че в Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ са били и в момента участват висококвалифицирани и ерудирани учени, личности с ярко присъствие в академичната общност.

Проф. Карабельова се обърна към всички свои колеги с пожелание за успехи в преподавателската и научноизследователската дейност, както и в личен план. „Все така да увличате младите хора след себе си, в съхраняването на любовта към книгите, четенето“, пожела накрая деканът и честити празника.

Колегията на „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ получи множество поздравителни адреси, голяма част от които бяха прочетени от гостите на юбилейния форум.

Научната сесия продължи с пленарни доклади.

9-9

Репортаж на Телевизия "Алма Матер":