Начало / Новини / Календар / Изложба "25 години специалност Книгоиздаване"

Централно фоайе, Ректорат

В седмицата, в която ще се проведе Националната научно-практическа конференция „Съвременното книгоиздаване: реалност, тенденции и прогнози", организирана от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски" и от Катедрата "Пресжурналистика и книгоиздаване" по повод 25-годишнината от създаването на специалност „Книгоиздаване", в Централното фоайе на Ректората на Софийския университет ще бъде позиционирана изложба, представяща историята на специалността.

cover1

Две са основните теми на изложбата: развитието на специалността през този четвърт век и издателските проекти на студентите. Историческият аспект е представен чрез снимки и факсимилета, запечатали важни моменти от академичната дейност на студенти и преподаватели. Отразени са различни събития като откриване на учебна година, дипломиране, защити на дипломни работи, премиери на книги.Творческата дейност е представена чрез списанията и книгите, създадени през годините от студентите по книгоиздаване в резултат от учебния процес. В изложбата намират място медийният отзвук на създаденото от студентите и академичния състав. С висока документална стойност са снимките на студентите от първия випуск, както и черновата на писмото на тогавашния Ректор проф. Иван Лалов до Министерството на образованието и науката, с което се аргументира необходимостта от университетско подготовка на кадри за българското книгоиздаване.

Експозицията ще бъде достъпна за разглеждане от 15.05. до 19.05.20223 г. в Централното фоайе на Ректората на Софийския университет, след което ще бъде преместена във фоайето на Факултета по журналистика и масова комуникация.

Началото