Начало / Новини / Календар / Иновативна достъпност до изкуство и образование

Специално училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“

На 6 април 2023 г. от 10:30 часа екип на Университетския театър „Алма Алтер“ ще представи тактилни макети на залата на Университетския театър „Алма Алтер“ и на сградата на Софийския университет в Специално училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“. Те ще разкажат за един удивителен проект, който е създаден, за да помогне на незрящите хора в България да получат своето театрално образование и да се чувстват част от културния живот на страната. Проектът "Иновативна достъпност до изкуство и образование" се фокусира върху създаването на два тактилни макета на залата на Университетския театър „Алма Алтер“ и на сградата на Софийския университет, които да позволят на незрящите да изживеят истинското театрално изкуство.

 

 

 

1

Макетите не само ще предоставят необходимата инфраструктура за незрящите студенти и ученици, които желаят да получат образование в областта на театъра, но и ще дадат възможност на хората с практическа слепота да участват в различни театрални събития, работилници и дискусии напълно безплатно. Проектът "Достъпна среда" е още една стъпка към интеграцията на хората с увреждания в обществото, която ще ни позволи да постигнем по-голяма равнопоставеност.

2

Организаторите на събитието вярват, че този проект ще промени живота на много незрящи хора и ще им даде възможност да се наслаждават на красотата на театралното изкуство. Освен това, той е отличен пример за други културни институции, които могат да създадат подобна инфраструктура за интеграция на хора с увреждания. Споделете тази история и станете част от нея!

3

Настоящият проект се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.