Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия - Търсене на екзопланети и живот извън земята

Зала А205, Физически факултет

Лектор: доц. д-р Владимир Божилов.

Доц. д-р Владимир Божилов е преподавател в катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и комуникатор на науката. Носител е на докторска степен по астрофизика и астрономия, като основните му научни интереси са към изучаването на активните галактични ядра, космологията, екзопланетите и търсенето на живот извън Земята. Старши изследовател е към проекта за търсене на екзопланети EXO-RESTART, подкрепен от ФНИ по програма „ВИХРЕН-2021“ с ръководител д-р Трифон Трифонов.

Освен учен и преподавател, доц. Божилов е активен популяризатор на науката. Чест гост е в радио и телевизионни предавания и на различни събития за комуникация на науката, където разказва на достъпен език за най-новите открития от областта на Космоса. Най-новата му научно-популярна книга е „Непознатата Вселена: В търсене на отговори на най-големите космически загадки“ (изд. „Оз books“).

Екзопланета е всяка една планета, които обикаля около звезда, различна от Слънцето. Търсенето и характеризирането на екзопланетни системи е изключително важно за разбиране на образуването и еволюцията както на Слънчевата система в частност, така и на планетарните системи като цяло. Изследването на екзопланети е основно и за търсенето на отговор на въпроса дали Земята е уникална или пък в Космоса има и други планети-близнаци на Земята.

poster_Vladi_Apr_2023_small

Кои са най-важните методи за откриване на екзопланети и как астрономи, включително от България, участват в търсенето и характеризирането на тези нови светове? Възможно ли е на някои от тях да очакваме наличие на живот? В рамките на презентацията ще бъдат представени най-новите научни открития по тези въпроси. Ще бъдат показани и част от актуалните нови резултати на българската научна група по екзопланети, която работи в катедра „Астрономия“ в рамките на проект EXO-RESTART, подкрепен от Фонд „Научни изследвания“ по програма „ВИХРЕН-2021“.