Начало / Новини / Новини и събития / Проф. Клара Тонева стана първата жена, придобила научната степен „Доктор на науките“ в Богословския факултет

   
Проф. Клара Тонева стана първата жена, придобила научната степен „Доктор на науките“ в Богословския факултет

Нова страница отвори Богословският факултет в своята история. Днес проф. д-р Клара Тонева стана първата жена, придобила научната степен „Доктор на науките“ в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Защитата се проведе в 8 аудитория във факултета и бе върху дисертационнния труд на проф. Тонева на тема: „Доктриналното противоборство между християнството и исляма (според Ерес 101-ва на св. Йоан Дамаскин).

На защитата присъстваха Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, монахиня Таисия от Клисурския манастир (Видинска епархия), духовници, професори, доценти и преподаватели, както и множество бивши и настоящи студенти на проф. Тонева.

 

2

Монографията на проф. Тонева е оригинална и има приносен характер. Тя се състои от mредговор, увод, седем глави, заключение и списък на използваната литература. Авторът ясно очертава приемствеността на своя труд с големите български богослови от предишните поколения и очертава своя оригинален принос. По такъв начин той напълно съответства на духа и традициите, а също на нивото на Богословски факултет. Структурирането на главите произтича от авторовия анализ за отделните аспекти в критиката на св. Йоан Дамаскин на исляма. Библиографията включва впечатляващ списък от 778 заглавия на български, руски и английски. Научният апарат се състои от 1111 бележки под линия.

„Като ръководител на катедра „Систематическо богословие“ изразявам своето удовлетворение за това че през последните години катедрата насочи своите усилия в общи направления, едно от които е наследството на св. Йоан Дамаскин. Вече разполагаме с пълния текст на „Извор на знанието“, правим проекти, в които се обучават докторанти, развиваме работни инструменти в интернет, а вече имаме и хабилитационен труд за „голям“ доктор“, каза в своето становище проф. д-р Иван Христов, който бе и председател на научното жури.

3

„Трудът има високо научно достойнство както при очевидните заслуги на Тонева в практическата насоченост на изследването, така и с несъмненият му принос в развитието на научната специалност „История на религиите“ в 100-годишната история на Богословския факултет“, каза пък в своята рецензия проф. дбн Емил Трайчев.

„Изводите и приносните моменти на научния монографичен труд свидетелстват за сериозност и зрялост на изследването, за задълбочен и обхватен научен интерес, систематичен подход към темата и адекватност на получените резултати. Този труд ще бъде ценно учебно пособие за студентите от специалностите „Теология“ и „Религията в Европа“, за студентите от магистърската степен на обучение и за учителите по Религия при задълбочаване и разширяване на тяхната квалификация в областта на Православното догматическо богословие, История на религиите, Сравнително религиознание и Религиозна педагогика“, каза в своето становище доц. д-р Костадин Нушев.

1

Негово Високопреосвещенство митрополит Йоан пожела още много бъдещи успехи на новия доктор на науките, като подчерта, че научните успехи на проф. Клара Тонева са успехи за Богословския факултет, както и за Софийския университет „Св. Климент Охридски“. „Ролята на богословите, ролята на духовниците, ролята на Църквата и на научната общност е наистина с живота си да свидетелстват, че ние чрез Бога се движим и съществуваме. Вашият успех днес е успех на цялото наше общество, на цялата наша богословска общност в паметта на столетието на този факултет и разбирането на академичното ръководство на Софийския университет, че преди сто години напълно е било необходимо в този голям, най-представителен държавен университет в България, украсяващ се с името на св. Климент, да има Богословски факултет. Както казваше покойният проф. Гяуров, казваше за богословието, че е купола на науките“, каза в словото си митрополит Йоан.

Източник: Ангел Карадаков, "Добротолюбие"

Снимки: Елена Дюлгерова