Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители подписаха споразумение за сътрудничество

   
Софийският университет и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители подписаха споразумение за сътрудничество

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков и председателят на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) Бойко Костов подписаха споразумение за сътрудничество. На събитието присъстваха доц. д-р Боряна Богданова, зам.-декан партньорства с бизнеса и общност на завършилите студенти в Стопанския факултет, доц. д-р Елеонора Станчева, ръководител на магистърската програма "Счетоводство и одит" в Стопанския факултет и г-н Велин Филипов, председател на Контролния съвет на ИДЕС.

 

Споразумението ще допринесе за подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката, управлението, финансите, счетоводството и одита, както и анализа и моделирането на големи данни в бизнеса чрез повишаване на техните теоретични знания и развиване на практически умения.

2-2

Планира се обновяване на учебните планове по дисциплините, преподавани в бакалавърските и магистърските програми на Стопанския факултет, съобразно актуалните потребности на бизнеса, включително въвеждане на нови курсове и специалности; представяне на реални казуси от практиката и включването им в учебния процес; изнасяне на практически ориентирани презентации в областта на икономиката, управлението и моделирането на големи данни в бизнеса и финансите; осигуряване на студентски стажове и посещения, подпомагане кариерното ориентиране и мотивиране на студентите от Стопанския факултет.

Предвижда се и провеждане на съвместни специализирани обучения, кръгли маси, конференции и други събития съобразно потребностите на практиката, включително по линия на следдипломната квалификация. Съгласно споразумението се планира и популяризиране на партньорството и съвместните инициативи, както и на професиите в сферата на финансите и инвестициите. Предвижда се и подобряване на материалната среда на образователния процес в съответствие с нуждите на преподаването в областта на финансите, икономиката и управлението, както и съдействие за учредяване на стипендии за студенти на Стопанския факултет.