Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Новини / Софийският университет отбеляза патронния си празник с академично тържество

   

Софийският университет отбеляза патронния си празник с академично тържество

 

На 25.11.2022 г. по традиция Ректорът на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков поздрави присъстващите с празника и посочи, че с делото си светите братя Кирил и Методий и техните ученици, сред които е и патронът на Софийския университет Св. Климент Охридски, са допринесли най-вече за приобщаването на славяните към цивилизования свят, като в този контекст „цивилизован“ не означава просто грамотност, книжовност и култура, а преди всичко приобщаване към една общност, споделяща определени културни и морални ценности: „Самата задача за създаване на азбуката е поставена на Константин-Кирил Философ като средство за една такава цивилизационна мисия сред славяните“.

Голямата награда за научна и изследователска дейност Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за 2022 г. получиха проф. дхн инж. Иво Грабчев от Медицинския факултет и проф. дин Диляна Ботева с последовател гл. ас. д-р Лили Грозданова от Историческия факултет.

1_44

 

1_34

 

Професор дхн Иво Грабчев от Медицински факултет на СУ “Св. Климент Охридски” - носител на Голямата награда за научна и изследователска дейност “Софийски университет „Св. Климент Охридски” за 2022 г.

Проф. дхн инж. Иво Грабчев е професор в катедра “Химия и биохимия, физиология и патофизиология” в Медицинския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Той е сред българските учени, намерили място в първите два процента най-добри учени в света, съгласно класацията на Стандфордския университет през 2020, 2021 и 2022 г. Специализирал е във Франция, Полша, Белгия, Китай, Испания, Турция. Проф. Грабчев има важен принос в усилията на учените да преодолеят все по-нарастващата устойчивост на бактериите към прилаганите в медицинската практика антибиотици. Той прави и задълбочени in vitro изследвания на антитуморната активност на нови съединения срещу различни туморни клетъчни линии. Двукратен носител е на наградата „Питагор” – през 2017 и 2022 г за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки. През 2017 г. е удостоен и с наградата „Акад. Богдан Куртев” за Научно постижение в областта на органичната химия. Ръководител е на 27 международни, национални и Университетски научни проекти. Научен ръководител на шестима докторанти, девет магистри и бакалаври в Химико-технологичния и металургичен университет в София и единадесет във Факултета по химия и фармация на Софийския университет. Броят на публикациите му в специализирани научни списания е 211, които са цитирани повече от 3500 пъти. Индексът на Hirsch според общия брой цитирания е 32. Професор Грабчев е автор и на 3 глави/студии по покани в монографията Smart Biosensors for Determination of Mycotoxines (2010г.) и в монографията Dendrimer-Based Nanotherapeutics (2022г.) и на глава от енцикопедия Encyclopedia of Polymer Applications (2018г.) издадени от реномираните международни издателства Elsevier, Springer и Taylor & Francis.

Проф. Иво Грабчев е член на управителните съвети за България по европейската научна мрежа COST в осем научни програми.

По време на тържественото честване на патронния празник на Софийския университет Ректорът на Университета проф. дфн Анастас Герджиков награди новоизбраните професори за периода от 25 ноември 2021 г. до 25 ноември 2022 г.

pro

За Медицински факултет това са:

проф. Албена Йорданова, дб

проф. Геновева Златева, дф

проф. Диана Иванова, дм

проф. Иван Масларски, дм