Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Новини / Kласиране на подалите документи по подбора млади учени и постдокторанти по Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“

   

На заседание на подкомисията на МФ за изготвяне на класиране на подалите документи по подбора млади учени и постдокторанти по Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ (НП), назначена със Заповед № РД 19-280/22.08.2022 г. на Ректора на СУ, на основание т. 7 от НП, приета с РМС № 206 от 07.04.2022 г., и в изпълнение на т. 5 от Указанията за изпълнение на НП „Млади учени и постдокторанти“ (Указанията), утвърдени със заповед на Министъра на образованието на образованието на науката № РД 09-3450/30.06.2022 г., въз основа на постъпилите заявления са класирани следните кандидати:

Модул „Постдокторанти“, които работят на трудов договор в СУ, назначени с допълнителен трудов договор или допълнително споразумение на 4-часов ден, за 12 месеца – кандидат с входящ № 01-ПД/10.09.2022 г.

Модул „Млади учени“:

1. кандидат с входящ № 01-МУ/10.09.2022 г.

2. кандидат с входящ № 02-МУ/09.09.2022 г.

Кандидатурите са приети от комисията на СУ за подбор на млади учени и постдокторанти по Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ (НП) и са гласувани от Академичния съвет на СУ на заседание от 28.09.2022 г.