Начало / Новини / Календар / Европейска нощ на учените 2022 под мотото „Науката и иновациите са ключ към желаното бъдеще“ ще се проведе на 30 септември и 1 октомври

Аула, Ректорат

На 30 септември и 1 октомври 2022 г. за 17 поредна година в България ще се проведе Европейска нощ на учените. Събитието е ежегодна инициатива по програмата „Мария Склодовска-Кюри“ на Европейската комисия и цели да доближи изследователите до широката общественост и да привлече младите хора към научна кариера.

Европейска нощ на учените 2022 се осъществява по проект „Учените в триъгълника на знания”, 101061564 - K-TRIO - HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01, финансиран от Европейския съюз по програма „Хоризонт Европа, дейности „Мария Склодовска Кюри“. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е координатор на проекта. Партньори са: Тракийски университет, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Университет „Проф. Асен Златаров“ Бургас, Център по растителна и системна биология и биотехнология, Институт по математика и информатика на БАН, Клуб „Млади таланти“, Регионален музей за история на София, Сдружение Форум „Наука“, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, и Единен център за иновации на БАН. Общата цел на проекта K-TRIO съвпада с целта на Европейската нощ на учените - да приближи учените до широката общественост и да увеличи осведомеността за научните и иновационни дейности и тяхното влияние върху ежедневието на хората. Дългосрочна цел е поощряването на интереса на младите таланти към изследователска кариера в академията или индустрията, формиране на нова култура на креативност, научно любопитство и иновационен дух, както и разширяване готовността на обществото да се включи в дейностите на Наука на гражданите, Отворена наука и Отворени иновации. Обществеността ще има възможност да се запознае с постиженията на български учени, участващи в центрове за върхови постижения и центровете за компетентност, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Европейската нощ на учените за трета поредна година ще се проведе в хибриден формат, включващ събития на живо и онлайн инициативи.

През 2022 г. мотото на Европейската нощ на учените е „Науката и иновациите са ключ към желаното бъдеще“. Особено внимание се обръща на ролята на науката и иновациите за прехода към зелена и дигитална икономика в Европа. По време на инициативата ще бъдат представени и част от най-мащабните научни проекти, в които участва Софийският университет „Св. Климент Охридски“ – Център за върхови постижения УНИТе и Институт GATE. Значително е участието и на Центъра за технологии на информационното общество на Софийския университет, който ще представи резултатите от редица успешни международни проекти, както и участието си в координацията на EURAXESS – България, националната мрежа за кариера и мобилност на изследователите. Европейският щанд ще представи информация за политиката на Европейския съюз и за различни дейности в подкрепа на науката и иновациите в Европа и в България.

Приоритет в програмата на всички събития е участието на децата и младежите на България, за които има специално подготвени забавни и образователни експерименти и викторини.

На 30 септември 2022 г. в Аулата в Ректората на Алма матер от 14.00 ще бъдат представени децата - финалисти с ученически проекти в Младежката научна сесия на Съюза на Физиците в България и финалистите на конкурса "По стъпките на българските учени".

В Европейската нощ на учените ще се включи и Астрономическата обсерватория на Софийския университет. Астрономите от Физическия факултет на Алма матер ще предложат на посетителите в Борисовата градина наблюдения с телескопи, кратки лекции на достъпен език, разнообразни демонстрации на физически експерименти. ( програма )

Официалното откриване на събитието ще се състои на 30 септември 2022 г. от 18.00 ч. в Античния културно-комуникационен комплекс Сердика София, пл. „Независимост“ №1, подкуполното пространство.

Участниците в Европейската нощ на учените ще могат да се включат в различни събития в София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Бургас, Хасково, Ямбол, Силистра, Видин, Разград и Тараклия (Молдова) и да участват в дискусионни клубове, кабинети по любопитство и др. На 30 септември и 1 октомври 2022 г. всички партньори ще организират програма с различни компоненти:

  • K-TRIO за деца: забавни и образователни експерименти и викторини в „Ателие на младите таланти“.K-TRIO конкурси: представяне на резултати от национални и местни конкурси на деца и младежи, награждаване на победителите.
  • K-TRIO лица: изследователите в светлината на прожекторите – видеоматериали за научни постижения, изложба „Лица в науката“, работилници „Зад кулисите“, дискусии „Изследователи на сцената“.
  • K-TRIO за всички: демонстрации и експерименти в Клубове по любопитство, дискусионни клубове, панаири на знания, отворени лаборатории и др.

Програмата на събитията е налична на интернет страницата на проекта К-TRIO: https://night.nauka.bg/category/events/ , а разнообразни видеоматериали и публикации за изследователи и научни постижения са публикувани на: https://night.nauka.bg/online-video-nosht-2022/ . Програмата в София може да бъде намерена на адрес: https://night.nauka.bg/sofia-2022/ .