Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" по ПН 2.2. История и археология (История на средновековна България-История на Самуилова България), обявен е ДВ, бр. 21 от 15.03.2022 г.

   

Кандидат: доц. д-р Георги Николов Николов

 

Председател на научното жури: доц. д-р Ангел Николов Николов

Рецензии:

Становища:

 

 

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 6 юли 2022 г. от 15.00 часа в 35 ауд. на ИФ, Южно крило, Ректорат.