Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / XX-та Национална конференция по химия за студенти и докторанти

   

Във Факултета по химия и фармация на Софийския университет "Св. Климент Охридски" се проведе XX Национална конференция по химия за студенти и докторанти.

Събитието беше открито на 18.05.2022 г. от декана на Факултета по химия и фармация - чл. кор. проф. дхн Тони Спасов, проф. д-р Юри Кълвачев и председателя на организационния комитет проф. дхн Георги Вайсилов. Откриващата лекция бе изнесена от проф. д-р Васил Атанасов на тема „От отровата на пепелянката до жертвата на местопрестъплението“.

282995590_2906362066329337_516216093268146147_n

Първият ден на конференцията продължи с доклади в секциите по "Изчислителна химия" и "Физикохимия". Конференцията продължи в четвъртък (19.05.2022 г.) и петък (20.05.2022 г.) със секциите "Аналитична химия", "Полимери", "Химични технологии и инженерна химия", "Органична химия", "Фармацевтична химия", "Фитохимия и фармакогнозия", "Неорганична химия" и "Катализ".

281810980_2906362056329338_2640281687059744042_n
283648925_2908670122765198_8795826077378608969_n

В края на петъчния ден, проф. дхн Георги Вайсилов връчи грамотите за участие в конференцията на докладващите.

283268218_2908670099431867_2693744023394958572_n