Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Преподаватели в катедра „Португалистика и лузофонски изследвания“

   

Катедра „Португалистика и лузофонски изследвания“

 

 

Проф. д-р Яна Андреева, ръководител на катедрата

Бакалавърски курсове: Португалска литература – Средновековие и Класицизъм; Маниеризъм, Барок и Неокласицизъм; Романтизъм, Реализъм и Натурализъм; Символизъм и Модернизъм; от Постмодернизма до наши дни; Цивилизация на Бразилия; Бразилска литература – Реализъм, Натурализъм и Модернизъм; Ренесансовата епопея на Камойш и новата португалска литература; Португалия в романите на Еса де Кейрош; Поезията на поколенията „Орфей“ и „Презенса“; Прозата на португалския неореализъм; Романовото творчество на Жозе Сарамаго

Магистърски курсове: Португалия през XXI век – общество и култура; Бразилия през XXI век – общество и култура; Португалска литература - избрани теми и автори; Бразилска литература - избрани теми и автори; Теми от бразилското странознание; Португалската литература в съвременното кино; Съвременна португалска драматургия; Миграцията в португалоезичната художествена литература; Идеята за Европа в португалската художествена есеистика; Практика на специализирания превод; Превод за европейските институции; Преводна рецепция на португалската литература в България

Докторантски курс: Новият португалски роман – тематични полета, естетически напрежения и международна рецепция

 

Доц. д-р Весела Чергова

Бакалавърски курсове: Приложна фонетика; Фонетика и фонология; Морфология на именната система; Морфология на глаголната система; Лексикология и фразеология; Превод на юридически текст и делови документи; Аспекти на португалската диалектология; Португалските модални форми; Текстовото време в португалския дискурс; Португалски език – практическа морфология (спец. „Африканистика“); Португалски език – практическа лексикология (спец. „Африканистика“

Магистърски курсове: Теми от португалската лингвистика; Вариативност на съвременния португалски език; Устната реч в общуването на португалски език; Португалските прозодични модели и устният превод; Практика на специализирания превод; Лингвистика на юридическия дискурс; Прозодията като манипулативна езикова техника

 

Гл. ас. д-р Илияна Чалъкова

Бакалавърски курсове: Португалски език – практически курс (спец. „Португалска филология“); Африкански португалоезични литератури; Лузофонски общества и култури: Ангола; Мозамбик; Кабо Верде; Гвинея Бисау; Сао Томе и Принсипе; Женският глас в лузофонските литератури на ХХ в.; Икономически превод; Театрален превод

Магистърски курсове: Превод и културен трансфер; Практика на специализирания превод; Общество и култура на португалските архипелази; Португалското културно наследство в далечния Изток; Жената в съвременната португалска култура; Португалоезична Африка през XXI в. – общество и култура; Специализиран семинар за подготовка на дипломна работа

 

Гл. ас. д-р Дора Мънчева

Бакалавърски курсове: Увод в иберороманското езикознание; Увод в лузофонията; От един към много езици: първите романски текстове; Португалският език в мрежата; Португалският език като център и периферия; Историческа граматика на португалския език.

Магистърски курсове: Светът на лузофонията; Глотополитиката - тенденции и перспективи

 

Ас. Сони Бохосян

Бакалавърски курсове: Португалски език – практически курс (спец. „Португалска филология“); Бразилска литература – Реализъм, Натурализъм и Модернизъм; Втори чужд език – португалски език (спец. „Африканистика“).

 

Изследовател първо ниво д-р Десислава Тимчева

Бакалавърски курсове: Португалски език – практически курс (спец. „Португалска филология“); Португалски език – практическа лексикология (спец. „Африканистика“); Португалски език – практическа морфология (спец. „Африканистика“)

 

Изследовател първо ниво Енрике Дореш

Бакалавърски курс: Обща и специализирана кореспонденция на португалски език

Магистърски курс: Анализ на португалския политически дискурс

 

Преподавател:

Лектор Анаиза Гордино – Институт за сътрудничеството и езика „Камойш“, Португалия

Бакалавърски курсове: Португалски език – практически курс; Португалската култура – традиции и съвременност; Съвременно португалско кино.