Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Докторантски курсове за летен семестър на учебната 2021/2022 година

   

 

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

О Б Я В Я В А

следните докторантски курсове за летен семестър на учебната 2021/2022 година

 

Докторантски курс Преподавател
  • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ :
Модул, формиращ академични знания и компетенции
Академично писане Проф. д-р Йовка Тишева
Литературната критика в пост-теоретичната епоха Проф. д-р Мадлен Данова
Проблеми и методи в литературната компаративистика проф. д.ф.н. Дина Манчева
Филологическото познание днес проф. д.ф.н. Димитър Веселинов
Школи и подходи в ориенталистиката;
Религия и политика: Ислямът в сравнителна перспектива.
Проф. д-р Симеон Евстатиев
Езикови данни и лингвистични модели Доц. д-р Александра Багашева
  • ИЗБИРАЕМИ ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ :
Модул, формиращ специфични изследователски знания и компетенции
Дигитални ресурси за работа в хуманитарни дисциплини гл. ас. д-р Симеон Хинковски
Увод в старогръцкия език Проф. д.ф.н. Мирена Славова
Старогръцкият език и текст в контекста на хуманитаристиката Проф. д.ф.н. Мирена Славова
Увод в латинския език Доц. д-р Йоана Сиракова
Латинският език и текст в контекста на хуманитаристиката Доц. д-р Йоана Сиракова
Латинските автори и текстове в докторантските изследвания Доц. д-р Йоана Сиракова
Езикът на средновековната латинска проза Доц. д-р Елия Маринова
Фонетико-филологично изследване на вариативността в езика Доц. д-р Георги Жечев
Санскрит Доц. д-р Гергана Русева

Нова иранска литература

Иранска литература на XX век

Проф. д-р Иво Панов
Литературорелигиозен синтез в Персия и Иран Проф. д-р Иво Панов
Увод в османския език Проф. д-р Ирина Саръиванова
Когнитивни подходи в лингвистиката и литературознанието Проф. Мадлен Данова,
Доц. д-р Александра Багашева
  • Модул по научното направление на докторантурата

(свързан с научното съдържание на дисертационния труд)

Приложна лингвистика проф. дпн Лиляна Грозданова
История на чуждоезиковото обучение Проф. д.ф.н. Димитър Веселинов
Методика на обучението по съвременни езици Проф. дпн Тодор Шопов

 

 

Дните, часовете и мястото на провеждане, ще бъдат посочени допълнително ТУК.

Срок за подаване на заявления: от 14 до 18 март 2022 г.

Докторантите от всички факултети могат да подават Заявление по образец до Декана на Факултета по класически и нови филологии в кабинет № 231 (Ректорат, Деканат на ФКНФ, ет. 1 – централно крило) при г-жа Мариана Дикова или онлайн.

Заявление образец <--- изтеглете

Докторантските курсове ще стартират след 23 март 2022 г. г.