Начало / Новини / Календар / Представяне на резултати по проект AI-Trans

Университетска ботаническа градина (бул. „Московска“ 49)

На 25 и 27 октомври 2021 г. от 11.00 часа в Университетската ботаническа градина към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (бул. „Московска“ 49) ще се проведе събитие на тема: „Обществени предизвикателства при защита на личните данни в използването на технологии, базирани на изкуствения интелект“.

Форумът ще представи резултати от работата по проект Increasing AI Transparency Trough Digital Alternative Learning of Privacy Training (AI-Trans), финансиран по договор № 2019-1-BG01-KA204-062588 от Европейската комисия чрез програма „Еразъм+“. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е партньор по проекта заедно с Лоздския университет, Полша, Комисията за защита на личните данни на Република България, фондация „Либре“ и др.

В рамките на двете сесии от събитието ще бъде поставена основа за започване на дискусия върху темата за личната информация в общества и икономики, в които изкуственият интелект намира все по-широко приложение. Лекторите ще представят както систематизиран преглед на уязвими сектори и типични рискове, така и европейски инициативи за въвеждане на регулация като необходима защита на основни човешки права и свободи.

Програма