Начало / Новини / Календар / „Краят на играта“ по С. Бекет

Театър лаборатория „Алма Алтер“

Вход: СВОБОДЕН

Залата е с ограничен капацитет от 30 места. За резервации: 0896195657

Режисьор: Николай Георгиев

Участват: Георги Арсов, Марко Дженев, Валерия Димитрова, Дилян Дайновски

Едно…

Две…

Три…

Четири…

Пет…

Шест…

Седем…“

„Сега е мой ред! Осем… девет… десет… единадесет… дванадесет… тринадесет… четиринадесет… петнадесет…“Природата ги е забравила. Остават двамата един на друг. Единият на другия. Другият на единия. Играят. Играта. Ще играят. Победителят е този, който ще изиграе Играта, ще изиграе Другият, ще изиграе себе си. Победител няма. Само трици и пясък. Пясък и трици. Талаш, в който увяхват бурените на една любов. Остава нищо.

Краят на играта