Начало / Новини / Календар / XV научна конференция „Драгоманови студии“ на тема: „Украинистиката в България и по света“

Онлайн, Zoom

На 21–22 октомври 2021 година в платформата Zoom ще се проведе Петнадесетата международна научна конференция „Драгоманови студии“ на тема: „Украинистиката в България и по света“.

През 2021 година се навършват 25 години от откриване на профил „Украинска филология“ в специалността „Славянска филология“ в Софийския университет. Това събитие настъпва в контекста и на други значими за Украйна и украинистиката годишнини – 30 години от възобновяването на независимостта на Украйна, 180 години от рождението на Михайло Драгоманов, един от основателите на висшето образование в България, 10 брой на електронния алманах „Българска украинистика“.

По случай 25-годишния юбилей на българската университетска украинистика Катедрата по славянско езикознание на Факултета по славянски филологии организира юбилейна XV конференция „Драгоманови студии” на тема: „Украинистиката в България и по света“, посветена на новостите и постиженията в областта на украинистиката в широк план, включваща филология, етнография, фолклористика, история и др. За участие в организационния комитет са поканени международно признати украински, български, сръбски, полски, чешки, хърватски и други учени.

Можете да се включите онлайн в платформата Zoom на адрес:

https://us02web.zoom.us/j/89253212029?pwd=Z1BrbDdVVTRIUXhxZWY1REZaaUJidz09

Идентификатор на конференцията: 892 5321 2029; Парола: 2021.