Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Уебинар - Дигитализация на висшето образование в контекста на Ковид-19 пандемията: България – Узбекистан

   

Дигитализация на висшето образование в контекста на Ковид-19 пандемията: България – Узбекистан

 

 

На 29 май 2021 г. се проведе поредният от серията уебинари, организирани от Факултета по класически и нови филологии с участието на център „ал-Фараби“ в СУ „Св. Климент Охридски“ в рамките на проекта:

„Дигитализация и образование в условията на Ковид-19 пандемията: практики и иновации във висшето образование в България и страните от Централна Азия (Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан) и Иран“.

uzbekistan-seminar
В онлайн форумът участваха преподаватели и изследователи от Узбекистан: партньорския Държавен университет, Бухара, Педиатричния медицински институт, Ташкент и Министерството на народното образование на Узбекистан.

 

IMG-prof.Stefanova

Форумът бе открит с приветствени слова от проф. д–р Мадлен Данова, Декан на Факултета по класически и нови филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“,

Ректора на Държавен университет в Бухара проф. д.н. Обиджон Хамидов

и

Виолета Добичина, Директор на Научно-образователния и културен център „ал-Фараби“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 

Заместник–ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д–р Елиза Стефанова представи пред участниците примера на Софийския университет "Св. Климент Охридски“ за дигиталната трансформация на висшето образование, като посочи проблемите и иновативните решения.

 

Заместник-ректорът на Държавния университет, Бухара, проф. д–р Аброр Жураев, запозна аудиторията с опита на неговите колеги в цифровизацията и интернационализацията на образованието в Узбекистан.

Интерес предизвика докладът за преподаването на чужди езици в системата на държавното образование в Узбекистан по време на пандемията на COVID-19 на ръководителя на отдел в Министерство на народното образование Лазиз Худжакулов. Представени бяха и интересни решения за организирани образователни и практически дейности в контекста на предизвикателствата на пандемията от доц. д–р Собир Нурходжаев, Декан на Международния факултет на Педиатричния медицински институт, Ташкент.

 

IMG-Uzbekistan

 

Модератори на онлайн семинара бяха Виолета Добичина, Директор на Научно-образователния и културен център „ал-Фараби“ и доц. д–р Феруза Хаджиева, Държавен университет, Бухара. Виолета Добичина подчерта във встъпителното си обръщение, че споделянето на изследвания, търсения, опит и практики в областта на дигитализацията на висшето образование в България и в Узбекистан е важна крачка към осмисляне на натрупания опит през последната година и половина.

Тя изрази увереност, че споделянето на идеи и конкретни практики предлагат нови перспективи за развитие на сътрудничеството в създаване на съвместни програми и изследователски проекти.

С благодарност към всички участници се обърна в заключителното си слово Директорът на Центъра за източни езици и култури проф. д–р Иво Панов.

 

По време на семинара бяха показани филми за културата, историята и бита на България и Узбекистан, което даде възможност на участниците да се запознаят по-отблизо с миналото и традициите на двете страни, което е важна част от мисията на Центъра за източни езици и култури на Софийския университет.

Във форума участваха над 40 преподаватели, студенти, докторанти, и специално поканени гости от Софийския университет и от университети в Узбекистан, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан. Представителите на академичната общност се обединиха около мнението, че подобни срещи по такива актуални въпроси между европейските университети и университетите в Централна Азия са много полезни, от взаимен интерес и подчертаха необходимостта от тяхното продължение.

 

Следващият уебинар ще се проведат на 9 юни 2021 г. с участието на университети от Иран. Програмата и линкът към срещата може да намерите на страницата на Факултета по класически и нови филологии.