Начало / Новини / Календар / Заключителна международна конференция на тема „Обучение на обучители по медийна грамотност“

Онлайн, ZOOM

На 27 май 2021 г. от 10.00 ч. онлайн, в платформата ZOOM ще се проведе Заключителна международна конференция на тема „Обучение на обучители по медийна грамотност“.

Конференцията, поставяща финал на тригодишен мащабен международен проект на тема “European Media Coach Initiative”, насочен към повишаването на нивото на медийна грамотност в пет страни от Южна Европа, има за цел да представи постигнатите резултати, както и да отправи поглед към бъдещето. Очаква се конференцията да положи началото за изграждането на коалиция между групи по интереси - местни, национални и транснационални – включващи представители на медийната индустрия, организации на гражданското общество, академични институции и граждани.

Партньорите в Европейската инициатива за обучение по медийна грамотност ще информират политици, професионалисти и всички заинтересовани по темата, относно мащаба на постигнатото от тях, като разпространят резултатите от изпълнението на проекта до възможно най-широката аудитория.

Дневен ред:

Официално откриване и поздравителни адреси

Решаващата роля на обучителите за подобряване на медийната грамотност сред младите хора

Инициативата „Media Coach“, споделена от преките участници в проекта

Заключение и препоръки за бъдещето

За повече подробности и регистрация: http://mediacoacheurope.eu/the-media-coach-conference