Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Юлска държавна изпитна сесия на учебната 2020/2021 година в Стопанския факултет – ОКС „Магистър“

   

14.05.2021

 

Държавни изпити

  • МП Икономика и право, МП Икономика и финанси и МП Митнически и данъчен контрол – 13.07.2021 г. от 10:00 часа – неприсъствено провеждане чрез системата за електронно обучение e-learn

Въпросник за МП Икономика и право

Въпросник за МП Икономика и финанси

Въпросник за МП Митнически и данъчен контрол

Подробни указания за провеждането на държавните изпити ще бъдат публикувани на сайта на факултета преди тяхното провеждане.

 

  • МП Бизнес администрация и МП Дигитален маркетинг – 14.07.2021 г. от 13:00 часа в блок 3 на Стопанския факултет

Въпросник за МП Бизнес администрация

Въпросник за МП Дигитален маркетинг

Информационна среща за провеждането на държавния изпит за МП Бизнес администрация и МП Дигитален маркетинг ще се проведе на 21 май 2021 г. от 18:30 часа в MS Teams.

Покана

 

Разпределението на студентите по зали ще се публикува след 9.07.2021 г.

 

Защита на магистърски тези

  • МП Бизнес администрация – 15.07.2021 г. от 10:00 часа – неприсъствено провеждане чрез MS Teams
  • МП Счетоводство и одит – 15.07.2021 г. от 9:30 часа – неприсъствено провеждане чрез MS Teams. Краен срок за поставяне на работата в системата за проверка за уникалност и плагиатство - 05.07. 2021 г.

 

ВНИМАНИЕ! Всички магистърски тези подлежат на проверка за оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство в СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Подаване на заявление за явяване на държавен изпит и защита на магистърска теза за студенти с последен семестър на обучение, чиято сесия е до 1.07.2021 г.

Заявленията ще се приемат онлайн в периода 5-9.07.2021 г. на следните имейл адреси:

  • За специалност „Икономика и финанси“: Нели Милева, mileva@feb.uni-sofia.bg
  • За специалност „Стопанско управление“: Лилия Димитрова liliab@feb.uni-sofia.bg
  • За чуждестранни студенти: Алида Ризова, alida@feb.uni-sofia.bg

 

Заявление за държавен изпит може да свалите от ТУК .

Заявление за защита на магистърска теза може да свалите от ТУК .

Заявлението се разпечатва, попълва се, сканира се и се изпраща с копие на студентската книжка (страниците с личните данни и заверките на семестрите) на горепосочените адреси в зависимост от специалността на студента.

Съгласно заповед РД 19-337/19.07.2019 г. точка 6.3 всеки студент задължително трябва да приложи принтиран екран на успешно завършена регистрация на сайта https://alumni.uni-sofia.bg/.

При приемане на документите, ще получите отговор с потвърждение. В случай, че не получите отговор до 2 работни дни, моля да ни пишете отново преди изтичане на крайния срок.

 

ВАЖНО!

  1. До държавен изпит и защита на магистърска теза се допускат само студенти, които са положили успешно всички изпити и имат необходимите кредити по учебен план.
  2. В деня на изпита студентите, които имат присъствено провеждане на държавен изпит, задължително трябва да носят 2 броя снимки паспортен формат и да ги оставят на инспектор „Магистри“ в каб. 130 преди или след изпита. Снимките трябва да са надписани на гърба с трите имена и факултетен номер. За студентите с неприсъствено провеждане на държавен изпит или защита на магистърска теза ще бъдат обявени допълнителни дати за предаване на снимки.
  3. При провеждане на присъствен държавен изпит студентите задължително трябва да носят студентските си книжки. Студент без студентска книжка не се допуска в залата за изпит.