Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Въпросник за държавен изпит за специалност „Стопанско управление“ 2021 година

   

06.01.2021

 

 

Въпросникът за Държавен изпит е утвърден от Факултетния съвет на Стопанския факултет с Протокол № 14/13.11.2020 и влиза в сила от учебната 2020/2021 година.