Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / История / Именити преподаватели

   

Значителен е приносът на проф. Ст. Петков, проф. Н. Арнаудов, акад. Н. Стоянов, акад. Д. Йорданов – създатели и ръководители на катедрата по Ботаника; на проф. Г. Паскалев и проф. Г. Козарев – създатели на катедрата по Зоология на гръбначните и безгръбначните животни; на проф. А. Вълканов – основател на катедрата по Хидробиология и рибарство; на проф. Л. Калчев – първи ръководител на катедрата по Физиология на животните и човека; на проф. Т. Николов – първи ръководител на катедрата по Биохимия; на проф. Г. Гущеров – катедрата по Микробиология, проф. С. Стефанов – на катедрата по Цитология, ембриология и хистология и др.