Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Докторантски курсове за зимен семестър на учебната 2020/2021 г.

   

 

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

 

О Б Я В Я В А

следните докторантски курсове за зимен семестър на учебната 2020/2021 година

 

 

Докторантски курс

 

Преподавател

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ

 

Модул, формиращ академични знания и компетенции

 

Методология за разработване на научни статии и доклади

проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

 

Проблеми и методи в литературната компаративистика

 

проф. д.ф.н. Дина Манчева

 

Актуални проблеми на езикознанието

 

проф. д.ф.н. Стефана Димитрова

 

Филологическото познание днес

 

проф. д.ф.н. Димитър Веселинов

 

Езикови данни и лингвистични модели

 

доц. д-р Александра Багашева

 

Школи и подходи в ориенталистиката

 

Проф. д-р Симеон Евстатиев

 

ИЗБИРАЕМИ ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ

Модул, формиращ специфични изследователски знания и компетенции
   

 

Дигитални ресурси за работа в хуманитарни дисциплини

 

гл. ас. д-р Симеон Хинковски

 

Увод в старогръцкия език

 

Проф. д.ф.н. Мирена Славова

 

Старогръцкият език и текст в контекста на хуманитаристиката

 

Проф. д.ф.н. Мирена Славова

 

Увод в латинския език

 

Доц. д-р Йоана Сиракова

 

Латинският език и текст в контекста на хуманитаристиката

 

Доц. д-р Йоана Сиракова

 

Латинските автори и текстове в докторантските изследвания

 

Доц. д-р Йоана Сиракова

 

Езикът на средновековната латинска проза

 

Доц. д-р Елия Маринова

 

Фонетико-филологично изследване на вариативността в езика

Доц. д-р Георги Жечев

 

Санскрит

 

Доц. д-р Гергана Русева

 

Нова иранска литература

 

Доц. д-р Иво Панов

 

Литературорелигиозен синтез в Персия и Иран

 

Доц. д-р Иво Панов

 

Увод в османския език

 

Проф. д-р Ирина Саръиванова

 

Увод в турския език за специални цели

 

Доц. д-р Милена Йорданова

 

Модул по научното направление на докторантурата

(свързан с научното съдържание на дисертационния труд)

 

Приложна лингвистика

 

проф. дпн Лиляна Грозданова

 

История на чуждоезиковото обучение

 

Проф. д.ф.н. Димитър Веселинов

 

Новият португалски роман – тематични полета, естетически напрежения и международна рецепция

 

Проф. д-р Яна Андреева

 

Методика на обучението по съвременни езици

 

Проф. дпн Тодор Шопов

 

Езикова ситуация в нордския ареал

 

Проф. д-р Антония Бучуковска

 

Дните, часовете и мястото на провеждане, ще бъдат посочени допълнително в посоченият линк от сайта на факултета : -> Докторантско училище

Срок за подаване на заявления: от 5 октомври до 23 октомври 2020 г.

 

Докторантите от всички факултети могат да подават Заявление по образец до Декана на Факултета по класически и нови филологии в кабинет № 231 (Ректорат, Деканат на ФКНФ, ет. 1 – централно крило) при г-жа Мариана Дикова.

Докторантските курсове ще стартират от 26 октомври 2020 г.