Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ГРАФИК на държавните изпити - септември 2020г.

   

Разглеждане на писмените работи на студенти от ДИ през м. юли:

 

  • Английска филология

Дата и час на срещата: 25 август - 10 - 12 часа

Място на срещата: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1232

  • Китаистика

03.08.2020 г. – от 18.00 ч. до 20.00 ч.

  • Кореистика

03.08.2020 г. – от 14.00 ч. до 16.00 ч.

  • Португалска филология

25.08.2020 г. от 13.00 до 15.00 ч.
Място на срещата: https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=38069#section-1

 

 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ във ФКНФ

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ ще се проведе присъствено от 08 до 10 септември 2020 г., по посоченият по-долу график за отделните специалности.

В срок до 02.09.2020 г. студентите трябва да подадат по и-мейл молба за явяване на държавен изпит на Ливия Робертович (l.robertovitch@uni-sofia.bg), а за студентите от ЦИЕК – на Мария Тодорина (mztodorina@uni-sofia.bg) и Тина Атанасова (tnatanasov@uni-sofia.bg).

В молбата трябва да се посочат:

  • Три имена; Специалност; Факултетен номер; Писмен и/или устен държавен изпит.

След получаване на потвърждение от инспектора, че студентът е положил всички изпити от учебния план и е получил необходимите кредити, студентите могат да се явят на писмен държавен изпит и на устен, там където това е предвидено по учебен план, съгласно обявения график.

 

ВАЖНО ! - При промяна на обстановката в страната може да се наложат корекции по графика.

 

  • ГРАФИК РЕКТОРАТ

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ

 

ДАТА

 

МЯСТО

 

Английска филология

 

8 септември 2020 г. 09.00 ч. – писмен I част,

13.00 ч. – писмен II част

243 ауд.

 

243 ауд.

 

Немска филология

 

9 септември 2020 г. 08.00 ч. - писмен,

9 септември 2020 г., 14.00 ч. - устен , ГРАФИК на УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

243 ауд.

 

 

243 ауд.

 

Скандинавистика

 

9 септември 2020 г. 08.00 ч. - писмен,

9 септември 2020 г., 14.00 ч. - устен

241 ауд.

 

241 ауд.

 

Класическа филология

 

9 септември 2020 г. 09.00 ч. - писмен,

9 септември 2020 г., 14.00 ч. - устен

176 ауд.

 

187 ауд.

 

Новогръцка филология

 

9 септември 2020 г. 09.00 ч. - писмен,

9 септември 2020 г., 14.00 ч. - устен

176 ауд.

 

176 ауд.

 

Унгарска филология

 

9 септември 2020 г. 09.00 ч. - писмен,

9 септември 2020 г., 14.00 ч. - устен

176 ауд.

 

187 ауд.

 

Френска филология

 

10 септември 2020 г. 08.00 ч. – писмен I част, 11.30 ч. – писмен II част

10 септември 2020 г. 15.00 ч. – устен

Франкофонски център

 

Франкофонски център

 

Италианска филология

 

10 септември 2020 г. 08.00 ч. – писмен,

10 септември 2020 г. 14.00 ч. – устен

180 каб.

 

180 каб.

 

Румънска филология

 

10 септември 2020 г. 08.00 ч. – писмен,

10 септември 2020 г. 14.00 ч. – устен

190 каб.

 

190 каб.

 

Испанска филология

 

10 септември 2020 г. 09.00 ч. - писмен,

устен изпит - от 16.00 ч. САМО за студенти, завършили семестриално през 2018/2019 г. и предходни години

 

243 ауд.

 

 

 

243 ауд.

 

Португалска филология

 

10 септември 2020 г. 09.00 ч. - писмен,

устен изпит - от 16.00 ч. САМО за студенти, завършили семестриално през 2018/2019 г. и предходни години

 

241 ауд.

 

241 ауд.

 

 

Биология и английски език

Химия и английски език

08 септември 2020 г.

09.00 ч.

241 ауд.
     

 

 

 

 

 

  • ГРАФИК ЦЕНТЪР ЗА ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ

 

 

ДАТА

 

 

МЯСТО

 

 

Китаистика

 

8 септември 2020 г., 09.00 ч. - писмен,

8 септември 2020 г., 14.30 ч. - устен

Писмен – зала „Китаистика“

Устен – зала „Китаистика“

 

Кореистика

 

8 септември 2020 г., 09.00 ч. - писмен,

8 септември 2020 г., 14.00 ч. - устен

Писмен – зала 111

Устен – зала 111

 

Индология

 

8 септември 2020 г., 09.00 ч. - писмен,

8 септември 2020 г., 14.00 ч. - устен

Писмен – зала 20

Устен – зала 20

 

Иранистика

 

8 септември 2020 г., 09.00 ч. - писмен,

8 септември 2020 г., 14.00 ч. - устен

Писмен – 20 зала

Устен - каб. 14

 

Арменистика и кавказология

 

8 септември 2020 г., 09.00 ч. - писмен,

8 септември 2020 г., 14.00 ч. - устен

Писмен – 34 зала

Устен – 34 зала

 

Арабистика

 

9 септември 2020 г. 09.00 ч. - писмен,

10 септември 2020 г., 14.30 ч. - устен

Писмен – зала 3В/3А

Устен:

- Езикознание: зала 3 В

- Литературознание: зала 3 А

- Обществознание: 3Б

 

Тюркология

 

9 септември 2020 г. 08.00 ч. - писмен,

9 септември 2020 г., 14.00 ч. - устен

Писмен – 25/27 зала

Устен – каб. 16

 

Южна, Източна и Югоизточна Азия

 

9 септември 2020 г., 10.00 ч. – защита на дипломна работа

10 септември 2020 г., 10.00 ч. – защита на дипломна работа

 

Зала 6 В

 

Японистика

 

10 септември 2020 г., 8.00 ч. – писмен

10 септември 2020 г., 14.00 ч. – устен

Писмен – зала 32

Устен – зала 32