Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / График за изпитни сесии

   

График на сесията за бакалавърски специалности

Графикът на сесията е публикуван на 20 януари 2021 г., последна промяна: 15.02.2021 г. [Графикът не е окончателен]

 

Специалност

Редовно обучение

2020/2021, зимна сесия

I курс II курс III курс IV курс
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Химия [АХ] [ НХ ] [ ОХ ] [ФХ]
Екохимия
Инженерна химия и съвременни материали
Компютърна химия
Ядрена химия
Химия и информатика
Химия и английски език
Изборни курсове        

График на сесията за специалност „Фармация“

Разписанието на занятията е публикувано на 20 януари 2021 г., последна промяна: 27.01.2021 г. [Графикът не е окончателен]

Редовно обучение

2020/2021, зимна сесия

I курс II курс III курс IV курс V курс
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon
Word_2013_Icon

 

График на сесията за магистърски програми без специалност "Фармация"

Графикът на сесията е публикуван на , последна промяна:

 

Магистърска програма

Редовно обучение
2020/2021, зимна сесия
Задочно обучение
2020/2021, зимна сесия
word
word
Медицинска химия  
Изчислителна химия  
Дисперсни системи в химичните технологии  
Неорганични и хибридни материали за съвременните технологии  
Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения  
Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ  
Учител по химия