Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Връчване на дипломите на завършилите през 2018/2019 учебна година...

   

Поради отмяната на промоцията за връчване на дипломите на завършилите през 2018/19 уч.г., както и ограниченията по време на извънредно положение, всеки на когото се налага спешно да представи диплома - може да получи регистрационния номер на дипломата си.

С този регистрационен номер и ЕГН-то на дипломирания може да бъде извършена проверка в Регистъра на завършилите студенти на Министерство на образованието и науката, https://rzs.mon.bg , че дипломата е издадена. При проверката се вижда и оригиналната сканирана диплома !

 

За получаване на регистрационния номер, моля пишете на следните адреси и служители:

- Ректорат:

 • l.robertovitch@uni-sofia.bg - Ливия Робертович
 • g.zasheva@uni-sofia.bg - Гергана Зашева

- ЦИЕК:

 • mztodorina@uni-sofia.bg - Мария Тодорина-Виденова
 • tnatanasov@uni-sofia.bg - Тина Атанасова

 

Студентите, завършили през 2018/19 уч.г., от изброените по-долу специалности на ФКНФ и магистърските програми към тях, МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ дипломите си лично - всеки вторник и четвъртък от 9.00ч. до 12.00ч. в 211 стая - Ректорат. Необходимо е да се представи документ за самоличност, а ако е друго лице - нотариално заверено пълномощно.

 • КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ
 • НОВОГРЪЦКА ФИЛОЛОГИЯ
 • УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
 • ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ
 • ИТАЛИАНСКА ФИЛОЛОГИЯ
 • РУМЪНСКАФИЛОЛОГИЯ
 • НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ С ИЗБИРАЕМ МОДУЛ „СКАНДИНАВСКИ ЕЗИЦИ
 • СКАНДИНАВИСТИКА
 • АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ
 • ИСПАНСКА ФИЛОЛОГИЯ
 • ПОРТУГАЛСКА ФИЛОЛОГИЯ
 • МЕТОДИКА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ
 • ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ