Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Докторантски курсове за летен семестър на учебната 2019/2020г.

   

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

О Б Я В Я В А

следните докторантски курсове за летен семестър на учебната 2019/2020 година.

 

 

Докторантски курс

 

 

Преподавател

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ

 

 

Модул, формиращ академични знания и компетенции

 

 

Академично писане

 

 

Проф. д-р Йовка Тишева

 

 

Литературната критика в пост-теоретичната епоха

 

 

Проф. д-р Мадлен Данова

 

 

Проблеми и методи в литературната компаративистика

 

 

Проф. дфн Дина Манчева

 

 

Актуални проблеми на съвременната лингвистика

 

 

Проф. дфн Стефана Димитрова

 

 

Филлогическото познание днес

 

 

Проф. д-р Димитър Веселинов

 

 

Езикови данни и лингвистични модели

 

 

Доц. д-р Александра Багашева

 

 

ИЗБИРАЕМИ ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ

 

 

Модул, формиращ специфични изследователски знания и компетенции

 

 

Дигитални ресурси за работа в хуманитарни дисциплини - практикум

 

 

Гл. ас. д-р Симеон Хинковски

 

 

Когнитивни подходи в лингвистиката и литературознанието

 

 

Проф. д-р Мадлен Данова

Доц. д-р Александра Багашева

 

 

Старогръцката литература: жанрове, теории, рецепция

 

 

Доц. д-р Невена Панова

 

 

Увод в латинския език

 

 

Доц. д-р Йоана Сиракова

 

 

Латинският език и текст в контекста на хуманитаристиката

 

 

Доц. д-р Йоана Сиракова

 

 

Латински автори и текстове в докторантските изследвания

 

 

Доц. д-р Йоана Сиракова

 

 

Модул по научното направление на докторантурата (свързан с научното съдържание на дисертационния труд)

 

 

Приложна лингвистика

 

 

Проф. дпн Лиляна Грозданова

 

 

Методика на обучението по съвременни езици

 

 

Проф. д-р Тодор Шопов

 

 

История на чуждоезиковото обучение

 

 

Проф. дфн Димитър Веселинов