Начало / Новини / Новини и събития / Учени от Софийския университет спечелиха престижни конкурси за проекти

   
Учени от Софийския университет спечелиха престижни конкурси за проекти

Учени от Софийския университет спечелиха престижни конкурси за проекти по Националните научни програми "ВИХРЕН" и "Петър Берон и НИЕ". Оценяването беше извършено от Фонд "Научни изследвания".

В съответствие с насоките за конкурса „ВИХРЕН“ проектните предложения, подадени по конкурса и допуснати за научна оценка, бяха оценени от външни чуждестранни експерти. Всички експерти са бивши или настоящи членове на панели на Европейския изследователски съвет ERC в научните области, по които са подадените проектни предложения. Следвайки процедурите на ERC и насоките за конкурса, оценяването беше проведено на два етапа, като на всеки етап беше проведено заседание на панела. Решенията на заседанията бяха приемани с консенсус. Учени от Софийския университет спечелиха два от общо пет финансирани проекта.

Проф. дхн Николай Денков от Факултета по химия и фармация на Алма матер спечели финансиране в размер на 1,325,000 лева за 60 месеца с проект "Фазови преходи с ротаторни фази в капки: нов подход за създаване на активни микро- и наночастици" в категорията "Водещ изследовател".

Д-р Марин Буков от Университета в Бъркли, Калифорния, спечели финансиране в размер на 1,043,900 лева за 60 месеца с проект "Контрол на неравновесна квантова материя" в категорията "Установен изследовател", който ще бъде изпълняван във Физическия факултет на Софийския университет.

В съответствие с насоките за конкурса "Петър Берон и НИЕ" проектните предложения, подадени по конкурса и допуснати за научна оценка, бяха оценени от независими чуждестранни оценители, които отговарят на изискванията за оценител по програмите Мария Склодовска-Кюри от Хоризонт-2020 (MSCA-IF). Всички експерти са бивши или настоящи оценители на проекти по MSCA в научните области, по които са подадените проектни предложения. Следвайки процедурите на MSCA и насоките за конкурса, оценяването беше проведено дистанционно на един етап. Учени от Софийския университет спечелиха три от общо осем финансирани проекта. Финансирането е на стойност 120,000 лева за период от 24 месеца.

Д-р Калоян Златанов спечели финансиране с проект "Контрол на лазерно-индуцирани състояния на континуум чрез единични импулси", който ще бъде изпълняван във Физическия факултет на Софийския университет.

Д-р Деян Радев спечели финансиране с проект "Ефектът на вота за Брекзит върху европейската банкова система и икономика: Увеличил ли се е рискът за европейските банки и какъв е размерът на реалните икономически ефекти от референдума?", който ще бъде изпълняван в Стопанския факултет на Алма матер.

Д-р Станимир Кисьов спечели финансиране с проект "Ядрени данни за астрофизиката", който ще бъде изпълняван във Физическия факултет на Университета.