Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия: Квазари зад галактиката Андромеда

Зала А205/А207, Физически факултет (бул. "Джеймс Баучер" 5)

Лектор ще бъде доц. Петко Недялков. Доц. Петко Недялков е възпитаник на Катедрата по астрономия при Физическия факултет на Софийския университет, където започва работа през 1994 г. Тук той защитава дисертация за научната и образователна степен доктор на тема "Наблюдателни прояви на екстинкцията в дискове на спирални галактики" през 1998 г. Специализирал е в Специалната астрофизическа обсерватория на Руската академия на науките в Северен Кавказ, Институт по радиастрономия Макс Планк в Бон, Германия, и Департамента по Астрономия на Университета на щата Вашингтон в Сиатъл, САЩ. Научните му изследвания, половината от които имат за предмет индивидуални обекти в полето на галактиката Андромеда, са съсредоточени в областта на поглъщането на светлината и звездните населения. Най-значимото му научно откритие е първата оптическа идентификация на мек ренгенов източник в тази галактика с променлива звезда от типа "нови" през 2002 г.

През 2004 г. под негово ръководството се сформира група за търсене на нови в близки галактики с участието както на преподаватели, докторанти и студенти от катедрата по Астрономия, така и учени от Института по Астрономия при БАН.

През годините за изследването на оптическата плътност на галактиката Андромеда са привличани масивни звезди от нейния диск, кълбовидни купове, далечни галактики, а напоследък – и квазари, видими през него.

Проф. Цветан Георгиев и доц. Недялков са съавтори на книгата "Астрономия", изляза от печат през 2017 г. в Издателството на НБУ.

 

1

 

Наскоро оптическата плътност на диска на галактиката Андромеда бе измерена с помощта на качествено нови методи с безпрецедентна разделителна способност. Тя достигна 20 х 20 пс, благодарение на фотометрия от космическия телескоп Хъбъл за звезди със слънчева маса. Въпреки това, най-сигурния начин да се определи колко е непрозрачна тази галактика по даден лъч на зрение остава намирането на обект, разположен зад нея. Квазарите са изключително подходящи за постигането на тази цел, тъй като са обекти с най-високата известна светимост във Вселената и имат стандартно, добре изучено разпределение на спектралната енергия. В тази лекция ще научите не само как се търсят и намират такива квазари, но и каква ценна инфомация можем да извлечем от тяхната светлина, успяла да пробие праховия диск на галактиката Андромеда.

Кръжокът по астрономия към Катедра "Астрономия" се провежда от есента на 1900 година. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.