Начало / Новини / Календар / Изложба „България 20 години в ЦЕРН“

София Тех Парк, Инкубатор, бул. “Цариградско шосе” № 111

По случай 20-ата годишнина от пълноправното членство на България в CERN, Министерството на образованието и науката, Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ и БАН с любезното съдействие на София Тех Парк организират изложба, посветена на настоящето и бъдещето на CERN, българското присъствие в различните изследователски и образователни програми и новите перспективи за научно сътрудничество и технологичен трансфер пред българските научно-изследователски институции и българския бизнес.

Изложбата ще бъде открита на 21 ноември 2019 г. от 11.30 часа в София Тех Парк (Инкубатор, бул. “Цариградско шосе” № 111). Гост на откриването ще бъде Генералният директор на CERN д-р Фабиола Джианоти. От 12.00 часа ще се проведе среща с медиите.

В програмата на изложбата, която ще бъде отворена до 28 ноември 2019 г. от 10.00 до 17.00 часа всеки ден, са включени лекции с начален час 11.00 и 15.00 по актуални теми от разностранната изследователска дейност на CERN в областта на фундаменталните изследвания и техните приложения.

На 21 ноември от 15.00 ч., в зала А205 на Физическия Факултет на Софийския университет Генералният директор на ЦЕРН д-р Фабиола Джианоти ще изнесе лекция на тема Research (and more…) at CERN.

През 2019 г. се отбелязват 20 години от приемането на България за пълноправен член на Европейската лаборатория по физика на елементарните частици (CERN). Днес CERN има 23 страни-членки (България е 20-ата от тях), 8 асоциирани членки и протоколи за сътрудничество с още 40 страни, като вече отдавна е надрасъл своите формални граници и от европейска се е превърнал в световна лаборатория с 2300 постоянни сътрудници, над 1000 стипендианти и близо 13000 асоциирани изследователи от над 100 националности от цял свят.

Проектът LHC (Големият адронен колайдер) направи CERN световен лидер в областта на физиката на елементарните частици. Първата фаза на експериментите на колайдера беше увенчана с откриването на предсказания преди половин век бозон на Хигс, който беше единственият липсващ елемент в Стандартния модел на елементарните частици.

CERN развива и ред образователни програми, поддържа инициативата за свободен достъп до научна информация (Open Access), а създаденият в него World Wide Web промени необратимо развитието на човешката цивилизация.

На 3 юни 1999 г. XXXVIII Народно събрание ратифицира Конвенцията на CERN и приложения към нея Финансов протокол, а на 11 юни 1999 г. България е обявена официално от ЮНЕСКО за пълноправен член на ЦЕРН. Български учени, инженери и техници от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ИЯИЯЕ, ИИКТ и ИР на БАН, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и НЦРЗ участват активно в научните изследвания провеждани в организацията, като допринасят съществено за получаването на множество нови резултати за устройството на Вселената . Общо над 100 български специалисти сътрудничат с CERN.